بازگشت به صفحه اول  
 
 

بزرگداشت زادروز مصدق

مقامات امنيتي براي جلوگيري از گردهمايي جمعيت بزرگي از هواداران جبهه ملي ايران در احمدآباد، كه در روز آدينه امكان دارد، آيين روز آدينه 28 ارديبهشت را لغو و آن را به روز شنبه انتقال دادند.

بنابراين، آيين بزرگداشت زادروز مصدق بزرگ در روز شنبه 29 ارديبهشت از ساعت 10 بامداد تا ساعت 12 نيمروز، در باغ احمدآباد برگزار خواهد شد. اتوبوس هاي جبهه ملي ايران، ساعت 8 بامداد از جايگاه هاي زير به سوي احمدآباد براه خواهند افتاد:

خيابان توانير، روبروي كوچه ساقي، (2) خيابان عباس آباد، ميدان تختي، (3) ميدان توحيد، اول خيابان ستارخان

 دفتر مردمداري جبهه ملي ايران

 25 ارديبهشت 1386

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران