بازگشت به صفحه اول  
 
 

بزرگداشت مصدق، بزرگداشت مردم سالاريست

دريغا كه در يكصد و بيست و پنجمين سال ميلاد مصدق، حقوق و آزاديهاي اوليه انساني در ايران زمين پايمال خشونت حاكميت است.

دکتر محمد مصدق دربیست ونهم ارد یبهشت ماه 1261خورشيدي پای به عرصه گیتی نهاد، ملتمردی که اندیشه و آرمانهایش به ملت ایران و دیگر ملتهاي ستم کشیده راه آزادی و دموکراسی آموخت. درسال 1328 با بنیانگذاری جبهه ملی ایران، سازمانی را ایجاد نمود که توانست توانمندانه به دفاع از حقوق بنیادین کشور و مردم بپردازد و بصورت مکتبی برای آموزش میهن دوستی، آزادیخواهی، استقلال طلبی وحقوق بشر شود. اندیشه ها ورهنمودهای والای دکتر مصدق تا به امروز، چون مشعلی فروزان، راه را برای آزادیخواهان ومبارزان راه استقلال و حاکمیت ملی روشن نگاه داشته است. تمام زندگی پر افتخار مصدق نشانگر تلاشی خستگی ناپذیر در راستای سعادت و سرافرازی ملت ایران بوده است. او حکومت استبدادی را برنتابید و زندان و تبعید را بر تسلیم دربرابر خودکامگی ترجیح داد. وقتی برای ملی کردن صنعت نفت به صحنه آمد، با صداقت کامل ملت ایران را پیوسته درجزئیات امور قرار میداد، و هر گاه استبداد و استعمار فشار را غیرقابل تحمل می کرد، او با توسل به مردم دوباره توان و قدرت پایداری می یافت و استوارتر از پیش برای کسب حقوق ملت ایران پای فشرد.

حضور شکوهمند مصدق و یارانش در سازمان ملل متحد و دیوان داوری لاهه، اعتبار ایران و نهضت ملی ایران را جهانی کرد. سیاست خارجی خردمندانه مصدق که برپايه حفظ منافع ملی ایران استوار بود، با پیروی از منشور سازمان ملل متحد، احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت عرف بین المللی، جهانیان را به ستایش واداشت. مصدق آن چنان به آزادی اندیشه و بیان و مطبوعات عقیده داشت که هرگز مخالفان خود را از حق انتشار عقاید و انتقادات خود محروم نساخت. او هیچگاه به مردم دروغ نگفت، فریبکاری نکرد و هیچگاه به شعارهای توخالی و ابزاری متوسل نشد. در بدترین شرایط تحریم اقتصادی، با افزایش فعالیت اقتصادی و جلوگیری از تورم و فساد، رفاه  مردم را تامین کرد. در دولت او از فساد مالی، اتلاف بودجه و حیف و میل اموال عمومی خبری نبود.

اکنون، پس از گذشت بیش از نیم قرن از دولت ملی مصدق، و دو رژیم مختلف دیکتاتوری، هنوز ملت در حسرت دموکراسی ومشارکت در سرنوشت خود است. زنان ایران که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، در حالیکه در پیشرفت علمی و مدیریتی از مردان پیشی گرفته اند، هنوز از برخورداری از شرایط برابر با مردان محروم هستند و حاکمیت حتی گردهمایی و حق طلبی مسالمت آمیز آنان را بر نمی تابد و با خشونت برخورد می کند. اعتراضات دانشجویان ما که پویاترین بخش جامعه را تشکیل می دهند با محرومیت از تحصیل یا زندان روبرو می شود. آموزگاران ما که آینده ایران را شکل می دهند، در سطح فقر زنگی می کنند و خواستهای صنفی آنان با خشونت و زندان پاسخ داده می شود. وضع کارگران کشور که ستون فقرات اقتصاد کشور را تشکیل می دهند اندوهبارتر و ناامید کننده تر است و اعتراضات آنان هم با خشونت و بازداشت و زندان پاسخ داده می شود. عدم تحمل آزادیخواهان و دگراندیشان کشور هم  جای خود را دارد و حاکمیت با بازداشت ها و صدور حکم هاي ناعادلانه کوشش دارد آخرین صداهای زندگی در ایران را خفه کند.

جبهه ملی ایران دریکصد و بیست وپنجمین سال میلاد مصدق، این نماد آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، تنها راه سعادت ملت را تحقق آرمانهای مصدق بزرگ در برقراری یک حکومت ملی مردمی و پایبند بودن به اصول بین المللی حقوق بشر میداند.

تهران – 28 اسفند 1386

جبهه ملی ایران 

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران