بازگشت به صفحه اول  
 
 

تیم دفاع از کورش زعیم تعیین شد

آقای دکتر محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع مهندس کورش زعیم، امروز اعلام کردند که بانو شیرین عبادی و آقای دکترمحمد شریف به تیم دفاعی برای شرکت درجلسه محاکمه کورش زعیم، عضو شورای مرکزی و هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، پیوسته اند.

جلسه محاکمه کورش زعیم به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ و فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی" در ساعت 9 بامداد چهارشنبه 6 تیر 1386 در شعبه 14 (امنیت) دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل خواهد شد.

دفتر مردمداری جبهه ملی ایران

تهران – 27 خرداد 1386

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران