بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

سخنگوی جبهه ملی ایران تعیین شد

در جلسه سه شنبه شب پنجم تیرماه 1386، شورای رهبری جبهه ملی ایران، آقای دکتر داود هرمیداس باوند، عضو شورای رهبری و استاد برجسته علوم سیاسی و حقوق بین الملل، به عنوان سخنگوی جبهه ملی ایران برگزیده شدند.

دفتر مردمداری جبهه ملی ایران

6 تیر 1386

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران