بازگشت به صفحه اول  
 
 

دادگاه کورش زعیم تشکیل نشد

امروز، راس ساعت 9 بامداد، کورش زعیم همراه با آقای محمدعلی دادخواه و بانو شیرین عبادی، به عنوان وکیلان مدافع، در شعبه 14 دادگاه انقلاب حاضر شدند، ولی از آنجا که نماینده دادستان حضور پیدا نکرد، پس از یک ساعت، قاضی اعلام نمود که تاریخ دادگاه تجدید خواهد شد.

دفتر مردمداری جبهه ملی ایران

تهران- 6 تیر 1386  

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران