بازگشت به صفحه اول  
 
 

جبهه ملی ایران

 تاًسیس 1328

 جناب آقای دکتر راسخ افشار عضو دیرپای جبهه ملی ایران

درین هنگام که خشنودانه، یاران و هم اندیشگان شما در آلمان بر آن شده اند که آئین گرامیداشتی برای جناب عالی برپا نمایند لازم دانستم از طرف شورای مرکزی و هیاًت رهبری جبهه ملی ایران مراتب خوشوقتی و سپاس را از این قدرشناسی دوستان و هواداران جبهه نسبت به شما اظهار نمایم و استمرار همگامی آن وجود گرامی را در مسیر هدفهای جبهه ملّی و راه و رسم سیاسی زنده یاد دکتر محمدمصدق از خاوند یکتا آرزو نمایم.

تهران  30 تیرماه  1386

رئیس شورای مرکزی و هیاًت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران