بازگشت به صفحه اول  
 
 

 قيام ملی 30 تير گرامی باد

جنبش ملي کردن صنعت نفت بدون ترديد مفيدترين , اصيل ترين و کم هزينه ترين حرکت سياسی اجتماعی ملت ايران در طول يک قرن اخير است . اين جنبش سرنوشت ساز از يکسو به آزادی و مردم سالاری اعتقاد راسخ داشت و در يک جو دموکراسي کم نظير خيزش مردم را به پيش برد و از سوی ديگر حرکتي استقلال طلبانه و ضد استعماری بود که عدالت اجتماعي را نيز در صدر اهداف خود قرار داده بود . در دوران نهضت با شکوه ملی کردن نفت يک نقطه اوج جاويدان و فراموش نشدنی همواره جلب نظر مينمايد و آن روز 30 تير 1331 يعنی روز قيام ملی بي مانند ملت ايران به حمايت از مصدق بزرگ رهبر نهضت ملي است . آنچه که وقوع اين روز تاريخی را سبب گرديد با حوادث روزهای قبل از آن در ارتباط است . در آن روزها از يک طرف دکتر مصدق جنبش ملی را در جهت استقلال و آزادی و عدالت اجتماعي به پيش ميبرد و در طرف ديگر دربار و هيئت حاکمه وابسته به بيگانه هر روز توطئه تازه ای را در مقابل نهضت ملي طراحی ميکردند و برای اجرای اين توطئه ها بيشتر از همه ارتش مورد سوء استفاده شاه و حاميان خارجي او قرار ميگرفت . دکتر مصدق برای جلوگيری از اين تحرکات ضد ملی و برای به کنترل در آوردن ارتش در روزهای آخر تير ماه و هنگام معرفی کابينه جديد خود درخواست نمود که بر طبق قانون اساسی پست وزارت دفاع ملی را شخصا بعنوان مسئول اول قوه اجرائيه کشور در اختيار داشته باشد . شاه با اين مسئله مخالفت نمود و مصدق به دليل اين مخالفت در روز 26 تير از مقام نخست وزيری استعفا داد و بدنبال آن فراکسيون جبهه ملی در مجلس هفدهم مردم را به حمايت از مصدق فرا خواند و روز 30 تير را برای ابراز اين حمايت همگانی تعيين کرد . در روز 30 تير در سراسر کشور اعتصاب عمومی بمنظور حمايت از مصدق صورت پذيرفت.  در تهران اين اعتصاب کامل تر و گسترده تر بود و از اولين ساعات صبح گروههای مختلف مردم با شعارهای «مصدق پيروز است » و « يا مرگ يا مصدق » به خيابانها ريختند . نتايج اين قيام ملي عصر همان روز روشن شد. عقب نشينی نيروهای نظامی از خيابانها و تسليم شدن شاه , پيروزی ملت و بازگشت پيروزمندانه دکتر مصدق بر اريکه نخست وزيری , پيروزی آزادی و شکست استبداد و خودکامگی و باقيماندن دهها کشته و صدها زخمی در سطح خيابانها و بدينگونه حماسه خونين 30 تير با پيامی روشن و هميشگی برای نسلهای آينده ايران جاودانه گرديد . آری برای مقابله با انحراف و استبداد بايد متحد بود دامن همت بر کمر زد و برای بدست آوردن آزادی هزينه پرداخت

درود به ارواح پاک گلگون کفنانی که حماسه جاويدان 30 تير را آفريدند.

تهران - هيئت اجرائيه جبهه ملی ايران

30 تير 1386

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران