بازگشت به صفحه اول  
 
 

زندان و اعدام های زنجیره ای بقاء نظام را تضمین نمی کند

آیا ضعف ما در هوشمندی است که از تاریخ درس نمی گیریم، یا بر این پندار نادرست هستیم که  شرایط تاریخی در هر زمان منطق متفاوت ویژه خود را دارد. در زمانی که پای بندان به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، مجازات اعدام را منسوخ شده تلقی نموده اند و برخی از کشورهای اسلامی چون ترکیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قرقیزستان و موریتانی به موجب اعلامیه هایی القای اختیاری اعدام را پذیرفته اند و دیگر کشورهای اسلامی مانند مراکش، تونس و برونئی عملا" از انجام این کار خودداری می کنند، زندانی کردن منتقدان و اعدام های خودسرانه مغایر با تعهدات و عرف بین الملل و در عین حال متعارض با اصول مندرج در قانون اساسی موجود نه تنها بقای نظام را تضمین نمی کند، بلکه جامعه را بسوی فرایندی فاجعه بار سوق خواهد داد و حاکمیت را به آن گوشه تنگ انزوا خواهد کشاند که همه از آن وحشت داریم.

دیکتاتوری هایی مانند آرژانتین، شیلی، یوگوسلاوی، طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق، با اعمال سیاست مشت آهنین و زندان و اعدام به قصد ایجاد جو رعب و وحشت در میان مخالفان، و تضمین بقای موجودیت خود، نه تنها راه به جایی نبردند، بلکه برای خود و جامعه مصیبت بار آوردند و تمامیت ارضی کشورشان را نیز به خطر انداختند.

جبهه ملی ایران هشدار می دهد که زمان زیادی برای بازگشت به واقع نگری نمانده است. این زمان مانده را خردمندانه مدیریت کنید.

جبهه ملی ایران

18 شهریور 1386

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران