بازگشت به صفحه اول  
 
 

تسلیت

جناب آقای دکتر باقر صمصامی و جناب آقای دکتر هوشمند ممتاز مصیبت وارده را به شما دوستان ارجمند و یاران دیرپای جبهه ملی ایران تسلیت عرض میکنیم.

تهران – هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

24|7|86 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران