بازگشت به صفحه اول  
 
 

آیین بزرگداشت دکتر حسین فاطمی

امروز ساعت پنج پس از نیمروز، برابر با سنت همه ساله، نمایندگان سازمانهای جبهه ملی ایران و گروهی از از هموندان و هواداران برای گرامیداشت شهید دکتر سید حسین فاطمی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه دولت جبهه ملی دکتر محمد مصدق، برسر مزار ایشان ومزار خواهر فداکارشان حاضر شدند و آرامگاه آین دو بزگوار را گلباران کردند.

در این مراسم، آقای دکتر حسین موسویان به شرح زندگی، فعالیتها و شهادت دردناک ایشان در بامداد 19 آبان 1333، پرداختند. سپس آقای حسین شاه حسینی سخنی چند درباره شخصیت دکتر فاطمی و فداکاری های ایشان و ایمان لرزش ناپذیر فاطمی به مصدق ایراد کردند. مراسم با خواندن سرود ملی "ای ایران" پایان یافت.

دفتر مردمداری جبهه ملی ایران

تهران - 18 آبان 1386

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران