بازگشت به صفحه اول  
 
 

تسلیت به آقای عیسی خان حاتمی

بااندوه فراوان، درگذشت مادر گرامی آقای عیسی خان حاتمی، هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران و مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران مهر، به آگاهی همه دوستان و هم اندیشان میرسانیم. در حالیکه مراسم سوگواری در شهر اسفراین، زادگاه ایشان، اکنون در جریان است، تاریخ برگزاری آیین آمرزشخواهی در تهران در پیرو به آگاهی خواهد رسید.

دفتر مردمداری جبهه ملی ایران

تهران – 7 آذر 1386

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران