بازگشت به صفحه اول  
 
 

جایزه حقوق بشر ایران برای عباس امیرانتظام

در روز 19 آذر 1386، کانون مدافعان حقوق بشر ایران در مراسمی که از ساعت 17 تا 19 در محل کانون با حضور بیش از هشتاد نفر از شخصیت های ملی سیاسی، فرهنگی و فعالان حقوق بشر کشور بر پا شد، نخستین جایزه حقوق بشر ایران را به آقای مهندس عباس امیرانتظام، هموند شورای رهبری جبهه ملی ایران اعطا کرد. جایزه نامبرده به سبب بیماری آقای امیرانتظام و عدم امکان حضور، توسط همسر ایشان، بانو الاهه امیرانتظام، دریافت شد.

دفتر مردمداری جبهه ملی ایران

تهران - 20 آذر 1386

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران