بازگشت به صفحه اول  
 
 

بنام خداوند جان و خرد

بزرگداشت 16 آذر، روز ملي دانشجو

جبهه ملی ایران سالروز شانزدهم آذر 1332، روزی که مبارزه دانشجویی علیه استبداد و فساد سیاسی در ایران آغاز شد، را گرامی میدارد. در روز پانزدهم آذر پس از کودتای 28 مرداد، دانشجویان به محاکمه دکتر محمد مصدق، نخست وزیر ملی و محبوبشان به اعتراض پرداختند. در روز شانزدهم، کماندوهای نظامی به دانشگاه حمله کرده چندین دانشجو را زخمی و سه دانشجوی دانشکده فنی: احمد قندچی، مصطفی بزرگ نیا و مهدی شریعت رضوی را به شهادت رساندند.

دانشگاه همیشه پیشرو اعتراضات مدنی و دموکراسی خواهی بوده، و اکنون بيش از نيم قرن است که دانشجويان آزاديخواه ايران دلاورانه عليه خودكامگي، انحصارگري، و فساد دولتي در مبارزه هستند. ولی در همه این سالها، هیچگاه مبارزه علیه خودکامگی و خفقان مهمتر، حیاتی تر و به تناسب خطرناکتر از امروز نبوده است.

دانشگاه که جايگاه فرهيختگان و انديشمندان و دانش آموزی است، اکنون محل فعالیت های مکتبی شده و به علت پاکسازی های گسترده و بازنشستگی های اجباری استادان باتجربه، فرهیخته، و دانشمند، افت شدید كيفي مديريتی و علمي پیدا کرده است. محیط دانشجویی نیز به علت احضار، اخراج و تعليق دانشجويان فعال و آگاه، جلوگیری از فعاليت‌ نهادها و نشريه هاي مستقل دانشجويي، از پويايي افتاده و كيفيت آموزشي به شدت سقوط کرده است. افزون بر این، زندانی شدن ها، کشته شدن ها و فوت های مشکوک دانشجویان همگی حاکی از آن است که حکومت ستیزگری خود را با دانش و پیشرفت علمی در کشور آشکار ساخته است.

        جبهه ملی ایران نگرانی شدید خود را از شرایط حاکم شده بر دانشگاهها اعلام می کند و پيامد آن را براي كشور بسیار خطرناک می داند و هشدار مي دهد که:

اقدامات پادگانی و یکسونگری در دانشگاهها هرچند کیفیت آموزش را آسیب جبران ناپذیری خواهد زد، ولی هرگز جوشش و اعتراضات جامعه دانشجویی را خاموش نخواهد کرد. تجربه هاي تاريخي آذر 32، بهمن 40، آبان 57 ، تير 78 و انقلاب فرهنگي، ثابت کرده اند كه نه‌تنها سركوب و خشونت تا كنون نتوانسته به خاموشي جامعه دانشگاهي بيانجامد، بلكه هميشه ‌روسياهي را براي استبدادگران به ارمغان آورده و بردامنه نفوذ و تأثير دانشگاه در جامعه افزوده است.

فشارها و دخالتهاي ايدئولوژيك حکومت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، افزون بر غيراخلاقي وغیر ديني بودن، غیرقانونی نیز می باشد و محكوم به شکست است. این اقدامات نه تنها از شكوفا شدن استعدادها و باروري دانشگاه جلوگیری می کند، در شرايطي كه كشور با توجه به فرار مستمر مغزها در طی سه دهه گذشته بيش از همیشه نيازمند برخورداري از نيروي انساني دانا و توانا است، آينده سازندگی در كشور را با ترديد و ابهام روبرو ساخته، آسيبهاي جبران ناپذيري بر جامعه علمي كشور تحميل خواهد كرد.

جبهه ملی ایران، ضمن ابراز نگراني شدید ازپيامدهاي رفتارحکومت براي آينده كشور ودر اعتراض به رفتارغيراخلاقي، غيرقانوني و غیردینی حکومت دردانشگاهها،‌ خواستار پایان دادن به این اعمال وسپردن امور دانشگاهها به دست دانشگاهیان می باشد. ما به حکومت هشدار مي‌دهيم كه واپس نگري و خودمحوری و دخالت در امور آموزش عالی، چنان زيانهایی برای کشور و بدنامي برای خود آنها فراهم خواهد ساخت که در تاریخ ایران بی سابقه خواهد بود. ما همچنین خواستار آزاد کردن بی قید و شرط  همه دانشجويان زنداني، لغو همه حکم های ستمگرانه علیه دانشجویان و رفع فشارهای امنيتی در محيط های آموزشی هستیم.

جبهه ملی ایران

16 آذر 1386

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران