بازگشت به صفحه اول  
 
 

ابراز همدردی جبهه ملی ایران به ملت پاکستان با حضور در سفارت آن کشور در تهران

در روز نهم دی ماه گروهی از سران جبهه ملی ایران با حضور استاد ادیب برومند، مهندس عباس امیرانتظام، دکتر داوود هرمیداس باوند، دکتر علی رشیدی، آقای عیسی خان حاتمی، مهندس مجید ضیایی، مهندس حسین عزت زاده، مهندس حمید رضا خادم و سرکار خانم مونا عزت زاده  در سفارت پاکستان و اهدای سبد گل ضمن ابراز همدردی با ملت پاکستان و گرامی داشت یاد خانم بی نظیر بوتو این اقدام تروریستی را شدیدا محکوم نمودند . در پایان اعضا جبهه ملی ایران با امضا دفتر یادبود مراتب تاثر عمیق خود را نسبت به فقدان رهبر بزرگ و ارزشمند حزب مردم پاکستان و نماد همبستگی ایران و پاکستان را اعلام نمودند .

متن پیام :

به این وسیله مراتب همدردی جبهه ملی ایران را از فاجعه بسیار اسف انگیز ترور خانم بی نظیر بوتو را که از سیاست مداران شاخص و آزادیخواه خاور زمین و نماد همبستگی ایران و پاکستان بودند اظهار میداریم و امیدواریم روح این شهید جاوید قرین غفران و آمرزش الهی باشد.

--------

حضور جبهه ملی ایران در سفارت پاکستان

امروز گروهی از اعضای جبهه ملی ایران به نمایندگی از سوی هیئت رهبری، هیئت اجرایی، شورای مرکزی و سازمان مهندسان جبهه ملی ایران برای عرض تسلیت و ابراز اندوه خود از ترور وحشیانه بانوی مبارز، آزادیخواه و نخستین زن رییس دولت در کشورهای مسلمان، شادروان بی نظیر بوتو، در سفارت پاکستان در تهران حضور یهم رساندند، تاج گل زیبایی را نثار روح بزرگوار این زن دلاور و فداکار نمودند و دفتر یادبود را امضاء کردند. در این مراسم کاردار سفارت پاکستان از میهمانان استقبال و قدردانی کرد.

بازدیدکنندگان عبارت بودند از آقایان ادیب برومند، مهندس عباس امیر انتظام، دکتر داود هرمیداس باوند و دکتر علی رشیدی (از هیئت رهبری)، مهندس کورش زعیم (از هیئت اجرایی)، عیسی خان حاتمی و مهندس حسین عزت زاده (از شورای مرکزی)، مهندس مجید ضیایی و مهندس حمیدرضا خادم (از سازمان مهندسان) و بانو مونا عزت زاده.

روابط عمومی جبهه ملی ایران

9 دی 1386   
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران