بازگشت به صفحه اول  
 
 

یک ستاره درخشان دیگر از آسمان خاورمیانه فروکشیده شد

مبارزه جانکاه مردم در بند خاورمیانه در راه بدست آوردن آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و مبارزه با قدرتهای سلطه گر در دهه های گذشته، قربانیان فراوانی داده است. و اکنون بینظیر بوتو، آن شیرزن بی نظیر، مبارز و فداکار پاکستان که علیرغم همه خطراتی که در راهش بود و باهمه تهدیدهای جانیان واپس گرای سیاهدل، لحظه ای از مبارزه برای تحقق آزادی و دموکراسی در کشور آشوب زده اش دست برنداشت، نیز جان خود را در این راه فدا کرد. بینظیر بوتو افتخار مردم پاکستان، ایران زمین و همه زنان و مردان آزادیخواه سراسر خاورمیانه بود

جبهه ملی ایران با اندوه فراوان مرگ دلخراش این زن آزاده را به ملت پاکستان و مردم ایران زمین تسلیت می گوید و برای ادای احترام به اندیشه ها و آرمان های آن زنده یاد، آیین آمرزشخواهی او را در روز پنجشنبه 13 دی 1386، از ساعت 14:30 تا 16 در مسجد ولیعصر، واقع در خیابان وزرا، جنب پارک ساعی برگزار خواهد کرد.

ادیب برومند، دکتر لقا اردلان، مهندس عباس امیرانتظام، بانوفرشید افشار، دکتر داود هرمیداس باوند، مهندس مرتضی بدیعی، دکتر جهانشاه برومند، عیسی خان حاتمی، مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی، دکتر پرویز دبیری، جمال درودی، حسین راضی،  غلامرضا رحیم، دکتر علی رشیدی، مهندس کورش زعیم، دکتر خسرو سعیدی، حسین شاه حسینی، حسن شهیدی، دکتر عباسعلی صحافیان، مهندس حسین عزت زاده، سرلشگر بازنشسته ناصر فربد، دکتر محسن فرشاد، اصغر فنی پور، حسن قدیانی، دکتر باقر قدیری اصلی، پریچهر مبشری، منوچهر ملک قاسمی، هرمز ممیزی، دکتر سید حسین موسویان، دکتر مهدی مویدزاده، دکتر علی اکبر نقی پور، ابوالفضل نیماوری.

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران