بازگشت به صفحه اول  
 
 

لغو آیین یادبود بینظیر بوتو

امروز ماموران امنیتی به مسجد ولیعصر، جایگاه برگزاری آیین آمرزشخواهی شادروان بانو بینظیر بوتو، که قرار بود فردا پنجشنبه 13 دی توسط جبهه ملی ایران برگزار شود، مراجعه و پس از توبیخ مدیر مسجد برای اجازه به جبهه ملی ایران جهت استفاده از مسجد، برگزاری مراسم را ممنوع اعلام کردند.

بنابراین، با پوزشخواهی از همه دوستان که برای برگزاری آبرومندانه این مراسم زحمت کشیده اند و از ملت ایران که از این آیین بزرگداشت شیرزن پاکستان و جهان اسلام و شهید راه آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق بشر، محروم شده اند، از همگان خواهشمندیم که از آمدن به مسجد خودداری کنند.

روابط عمومی جبهه ملی ایران

12 دی 1386

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران