بازگشت به صفحه اول  
 
 

دادگاه کورش زعیم تشکیل نشد

طبق احضاریه شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی، کورش زعیم همراه با تیم دفاعی متشکل از آقایان دکتر محمد علی دادخواه، دکتر محمد شریف و بانو شیرین عبادی سر ساعت 9 بامداد روز 22 دی 1386، در شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی اعلام حضور کردند. ولی پس از یک ساعت، دادگاه اعلام کرد که چون نماینده دادستان حضور پیدا نکرده، تاریخ دادگاه تجدید خواهد شد. ضمنا، دادگاه از اجازه رویت و خواندن پرونده و کیفرخواست توسط وکیلان مدافع خودداری کرد.

دفتر مردمداری جبهه ملی ایران (روابط عمومی)

تهران

22 دی 1386

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران