بازگشت به صفحه اول  
 
 

سالگرد درگذشت مهندس نظام الدین موحد

یک سال پیش چهره ای درخشان روی در نقاب خاک کشید. ما هنوز از فقدان شادروان مهندس نظام الدین موحد، عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران و دبیرکل حزب ایران، و از مبارزان دیرپا و پایدار نهضت ملی ایران، در غم و اندوه هستیم. آیین بزرگداشت ایشان روز آدینه 10 اسفند، 1386، ساعت 17 تا 19، در منزل آن شادروان برگزار خواهد شد.

ادیب برومند، دکتر لقا اردلان، مهندس عباس امیرانتظام، بانوفرشید افشار، دکتر داود هرمیداس باوند، مهندس مرتضی بدیعی، دکتر جهانشاه برومند، عیسی خان حاتمی، مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی، دکتر پرویز دبیری، جمال درودی، حسین راضی،  غلامرضا رحیم، دکتر علی رشیدی، مهندس کورش زعیم، دکتر خسرو سعیدی، حسین شاه حسینی، حسن شهیدی، دکتر عباسعلی صحافیان، مهندس حسین عزت زاده، سرلشگر بازنشسته ناصر فربد، دکتر محسن فرشاد، اصغر فنی پور، حسن قدیانی، دکتر باقر قدیری اصلی، پریچهر مبشری، منوچهر ملک قاسمی، هرمز ممیزی، دکتر سید حسین موسویان، دکتر مهدی مویدزاده، دکتر علی اکبر نقی پور، ابوالفضل نیماوری.

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران