بازگشت به صفحه اول  
 
 

نشان یادبود دانشگاه اسپهان برای ادیب برومند

در روز بزرگداشت فردوسی، آیین رونمایی تصحیح کتاب خلاصه الاشعار و زبده الافکار میرتقی الدین کاشانی با حضور استاد ادیب برومند، مصحح کتاب، در دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان با حضور پرشور دوستداران ادب پارسی برگزار شد. در این مراسم، نشان یادبود سیصدمین سال بنیانگذاری دانشگاه اصفهان ( مدرسه چهارباغ ) به استاد ادیب برومند اهداء شد.

دفتر مردمداری (روابط عمومی) جبهه ملی ایران

28 اردیبهشت 1387  
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران