بازگشت به صفحه اول  
 
 

جبهه ملی ایران

خشونت حاکمیت را در مراسم مزار آیت الله طالقانی محکوم می کند

در روز آدینه 27 اردیبهشت، گروهی از اعضای جمعیت نهضت آزادی و هواداران و علاقمندان که برای ادای احترام بر سر مزار شادروان آیت الله طالقانی گرد آمده بودند، مورد توهین و ضرب و شتم ماموران امنیتی که قصد جلوگیری از اجرای مراسم و پراکنده کردن حاضران را داشتند، قرار گرفتند.

جبهه ملی ایران اعمال غیرقانونی و ضدمردمی حاکمیت را که هیچگونه گردهمایی را حتا برای مراسم سنتی و مذهبی و هیچگونه فعالیت اجتماعی را حتا مسالمت آمیز بر نمی تابد محکوم می کند و سرانجام خوشایندی را برای اینگونه سختگیری ها و خشونت پیش بینی نمی کند.

جبهه ملی ایران

9 خرداد 1387
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران