بازگشت به صفحه اول  
 
 

بازداشتهای غیرقانونی را متوقف کنید!

جبهه ملی ایران موج فزاینده دستگیریهای خودسرانه و بی منطق زنان، جوانان و دانشجویان را در سراسر کشور، به ویژه اکبر فهیمی عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران را مجکوم می کند و آزادی هرچه سریعتر همه زندانیان سیاسی از جمله ایشان را خواستار است.

دفتر مردمداری (روابط عمومی) جبهه ملی ایران

تهران – 25 تیر 1387

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران