بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام جبهه ملی ایران به زندانیان عقیدتی اعتصاب کننده

هم میهنان در بند،  شما که در چند شهر ایران برای اعتراض به رفتار غیرقانونی، ضد بشری و خشن جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده اید، شما که برای رساندن فریاد اعتراض خود به گوش جهانیان رنج تن و روان را بیش از پیش پذیرا شده اید، بدانید که که مردم آزادیخواه جهان صدای شما را شنیده اند، هر چند که حاکمان جمهوری اسلامی گوش شنوا ندارند. 

ما در جبهه ملی ایران از شما که در اعتصاب غذا بسر می برید درخواست می کنیم که برای زنده و تندرست ماندن  و حفظ توان ادامه مبارزه علیه خودکامگی و فساد و نقض حقوق بشر، اعتصاب خود را پایان بخشید که میهن به وجود شما مبارزان فداکار نیاز دارد.

هیئت اجرایی جبهه ملی ایران

تهران 7 مهر 1387

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران