بازگشت به صفحه اول  
 
 

ممانعت از برگزاری پلنوم (مجمع فعالان) کشوری جبهه ملی ایران در تهران

مقامات وزارت اطلاعات به جبهه ملی ایران اعلام نمودند که از تشکیل پلنوم درون سازمانی سراسری جبهه ملی که مقرر شده بود در پانزدهم آذر 1387 در تهران برگزار گردد؛ ممانعت بعمل خواهند آورد.

پلنوم داخل کشوری جبهه ملی ازمدتها قبل برنامه ریزی شده و بنا بود در پانزدهم آذر ماه هشتاد و هفت با حضور شماری از نمایندگان سازمانهای تهران و شهرهای دیگر ایران در تهران, برابر اساسنامه برگزارشود.

جبهه ملی ایران با اعتراض شدید به این اقدام که تداوم نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر و نادیده گرفتن حق آزادی اجتماعات, آزادی بیان و آزادی قلم در ایران است, به آگاهی میرساند که در اولین فرصت مناسب پلنوم را برگزار خواهد کرد. در روزهایی که به قدرت نشستگان حاکم سخن از آزادی در ایران میگویند و به جهانیان خبر از آزادی انتخابات میدهند چگونه است که از یک اجتماع محدود سازمانی جبهه ملی نگران میشوند و از تشکیل آن ممانعت بعمل میاورند؟ اگر به اعمال محدودیت های روزافزون حاکمان نسبت به گروههای سیاسی و اجتماعی دگراندیشان توجه شود  آشکار است که در انتخابات آینده نیز چون گذشته ها مردم ایران از آزادی محروم خواهند بود.

دوازدهم آذرماه 1387

جبهه ملی ایران (تهران)

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران