بازگشت به صفحه اول  
 
 

تعطيل دفتر نمايندگي حقوق بشر محكوم است

يكي از اقدامات نارواي اخير دولت جمهوري اسلامي قفل زدن به دفتر نمایندگی حقوق بشر درايران و پراكنده ساختن دعوت شدگان به اين دفتر و اهانت به خانم شيرين عبادي برنده جايزه جهاني صلح نوبل و مسئول دفترنمايندگي سازمان حقوق بشر است.

اين عمل ناشايست و شرم آور نشان دهنده آنست كه جمهوري اسلامي علاوه براين كه به موضوع حقوق بشر هيچ توجه و اعتنائي ندارد نسبت به آن حالت خصمانه و قيافه دشمنانه به خود گرفته و دست به كاري مي زند كه در دنياي امروز بسيار قبيح و ناستوده است.

جبهه ملي ايران اين كارنسنجيده را كه حاكي از خودكامگي مطلق و منادي استبداد است محكوم ميكند و آن را مخل امنيت ملي و مخالف مصالح كشور و مايه ي اعتراض آزاديخواهان به ويژه جوانان مي شناسد.

تهران-  جبهه ملي ايران

بتاريخ 12 ديماه 1387

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران