بازگشت به صفحه اول  
 
 

روزیکه ملت پیروز شد

بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه روز پیروزی ملی است. اراده ملت ایران بر ملی شدن نفت و کوتاه کردن دست بیگانگان از صنایع و منایع عظیم نفت در سراسر کشور تعلق گرفته بود و این روز آغاز پیروزی در این راهست. نیمه دوم اسفندماه سال1329 روزهای غرور آفرینی داشت. توانائی و عظمت یک ملت در برابر یکی از بزرگترین قدرتهای استعماری جهان قرار داشت و سرانجام در آخرین روز این ماه مردم ایران پس از سالها سرشکستگی از تسلط بیگانه بر منابع نفت آنرا ملی کردند و به جهانیان نشان دادند که وقتی اراده ملتی بر زندگی مستقل و آزاد و بدور از سلطه استوار شده باشد موانع را در هم میکوبد و بسوی هدف گام برمیدارد. نهضت ملی ایران و شکل سازمان یافته آن جبهه ملی که بدست توانای روانشاد دکتر محمد مصدق بنیان نهاده شد, جنبش ملی شدن نفت را مهمترین حرکت برای استقرار حاکمیت ملت بشمار میاورد. پیشنهاد ملی شدن نفت در سراسر کشور نخست از سوی زنده یاد شهید دکتر سید حسین فاطمی در جبهه ملی مطرح شد و با تائید دکتر مصدق و دیگر رهبران جبهه ملی در کمیسیون نفت به تصویب رسید و بعد از بدست آوردن اکثریت آراء در مجلس شورای ملی برای تصویب نهایی به مجلس سنا رفت و در 29 اسفند 1329 در میان شور هیجان وصف ناپذیر ملت ایران و زیر فشار سنگین افکار عمومی در مجلس سنا به تصویب نهائی رسید. جمله آغازین  پیشنهاد ملی شدن نفت بنام سعادت ملت ایران و بمنظور کمک به تامین صلح جهانی بود  تا جهانیان بدانند که ایرانی میخواهد آزاد و مستقل باشد و در کنار ملت های دیگر جهان در صلح و دوستی زندگی کند. نهضت ملی ایران هیئت حاکمه را که سرسختانه در برابر ملی شدن نفت کارشکنی و مقابله میکرد بزانو در آورد. مجلس هایی که اکثریت آنها را دست پروردگان دولت استعماری انگلیس تشکیل میدادند ناچار به تسلیم شدند و به ملی شدن رای مثبت دادند. ملی شدن نفت تنها جنبه اقتصادی نداشت که ملت براین باور بود که برای کسب استقلال و آزادی های سیاسی و اجتماعی باید ثروت ملی خود را در دست داشته باشد.در نوروز 1330 ملت ایران یکی  از بزرگترین و شورانگیز ترین عید های ملی و باستانی ایرانزمین را برگزار کرد. جبهه ملی ایران 29 اسفند روز افتخارآمیز ملی شدن نفت را گرامی میدارد و امید دارد که در آینده  ملت ایران بتواند بدور از هرگونه سلطه استبدادی و استعماری, آزاد و مستقل در این سرزمین کهن زندگی آمیخته با صلح و دوستی داشته باشد.

بیست ونهم اسفند ماه  1387  

هیئت اجرائی جبهه ملی ایران (تهران)

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران