بازگشت به صفحه اول  
 
 

اطلاعیه جبهه ملی ایران

به این وسیله به آگاهی هم میهنان گرامی میرساندکه جبهه ملی ایران با هیچ گروه و حزبی ائتلافی نکرده و چنانچه اعلامیه ای در این مورد از سوی افرادی منتشر شده باشد فاقد اعتبار است و مورد تائید جبهه ملی ایران نمی باشد.

رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

تهران بیست ونهم فروردینماه1388  

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران