بازگشت به صفحه اول  
 
 

اعمال خشونت و کشتار ملت را متوقف کنید

ملت شرافتمند ایران

شورای مرکزی جبهه ملی ایران در بیانیه مورخ 5/3/88 نظر خود را راجع به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به تفصیل شرح داد و توضیح داد که در طی سی سال گذشته چگونه آزادیهای اساسی ملت ایران مانند آزادی مطبوعات ، آزادی احزاب و اجتماعات و آزادی انتخابات نادیده گرفته شده و در سایه اختناق حاکم چه ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی و چه فساد مالی و چه سوء مدیریت حیرت انگیز و چه سیاست خارجی ایران بر باد دهی گریبان این کشور را گرفته است . شورای مرکزی جبهه ملی ایران توضیح داد که در شرایطی که آزادیهای اولیه برای انجام یک انتخابات آزاد محقق نیست و ابتدائا شورای نگهبان انتصابی باید از بین کاندیداهای ریاست جمهوری به میل ومصلحت خود گزینش انجام دهد و فقط از فیلترگذشتگان شورای نگهبان میتوانند برای انتخاب شدن در مقابل مردم قرار بگیرند و برای دگراندیشان و مخالفان کمترین امکانی برای ورود به صحنه انتخابات وجود ندارد آیا جائی برای شرکت در انتخابات باقی میماند ؟ و سرانجام در آن بیانیه به ملت ایران اعلام کردیم که : « شما خود به رهنمائی خرد باید نیک بیندیشید و با عبرت گرفتن از گذشته ها به هر چه مصلحت میدانید عمل نمائید همین قدر میگوئیم که وضع موجود و چارچوبی که فرا روی ماست نگران کننده و مخاطره آمیز است و برای تغییر آن خردمندانه باید گام برداشت و خیرخواهانه باید عمل کرد » .

و ملت آگاه و هوشمند آیران به امید اینکه در این فضای بسته و ظلمانی روزنه ای را بروی خود بگشاید و به امید اینکه شاید با گزینش یک فرد اصلاح طلب تغییری در صحنه سیاسی کشور به سود ملت بوجود آورد و این کهن میهن را از خطرات احتمالی برهاند با جنبشی شگفت انگیز پا به صحنه انتخابات گذاشت ملت در یک واقعیت عینی که به روشنی خورشید در سراسر کشور ملموس بود در صفوف طولانی حضور یافت و علیرغم ممانعتﻫﺎ و مزاحمت ها رﺃی خود را برای تغییر به نفع کاندیداهای اصلاح طلب به ویژه به نفع آقای مهندس میرحسین موسوی به صندوق ها ریخت ولی حاکمیت جمهوری اسلامی نگران از حرکت شگفت انگیز مردم مجریان و ناظران انتخابات را واداشت تا ناشیانه و به نحوی مضحک نتیجه انتخابات را وارونه نمایند نتیجه ای که هم آبروی نداشته حاکمیت را بر باد داد و هم ملت بزرگ ایران را با این دروغ بزرگ به مرز انفجار و عصبانیت و عصیان کشاند شگفتا که حاکمیت جمهوری اسلامی حتی بازی انتخابات را که خود به راه انداخته برهم میزند . از صبح روز 23 خرداد که نتیجه قلب شده انتخابات اعلام گردیده ملت ایران در اعتراض به این اهانت فاحشی که در حق او روا داشته اند به خیزشی غرورآفرین برخاسته و با تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز گسترده و میلیونی خود در سراسر کشور آرام و متمدنانه خواهان جلوگیری از این تقلب آشکار است ولی در مقابل نیروهای سرکوب گر حاکمیت اجتماعات آرام مردم را در همه جا مورد هجوم و یورش قرار داده و تعداد زیادی از زنان و مردان شجاع و حق طلب این سرزمین را شهید و مجروح کرده و عده بسیاری را دستگیر و روانه زندان ها ساخته است صحنه های ضرب و شتم و شهادت مردم بی دفاع ایران در روی صفحه تلویزیونها افکار عمومی جهانیان و جامعه بشری را جریحه دار ساخته است حمله به کوی دانشگاه و به خاک و خون کشیدن دانشجویان غیور این فرزندان شایسته و لایق ملت در کدام معیاری می گنجد ؟

جبهه ملی ایران به مسئولان حاکمیت جمهوری اسلامی هشدار میدهد که دست از ایستادگی در مقابل اراده ملت بردارد و به نظر اکثریت مردم تمکین نماید . ما راه برون رفت از این بحران ملی را در انجام خواسته های زیر میدانیم :

اعمال خشونت در مقابل حرکات اعتراضی آرام مردم فورا متوقف و بازداشت شدگان سریعا آزاد شوند .

نتیجه انتخاباتی که چگونگی آن بر ملت ایران و همه مردم جهان روشن و عیان است باطل اعلام گردد .

مقدمات انتخابات سالم و بدور از سوء نیت که از ابتدا تا انتها تحت نظارت نمایندگان کاندیداها و نیروها و سازمان های ملی و مردمی باشد فراهم گردد .

ما از همه نیروها و شخصیت ها و گروه های آزادیخواه حاضر در صحنه میخواهیم که در شرایط حساس و بحرانی کنونی در جهت مبارزه با استبداد حاکم دست یاری و همکاری یکدیگر را بفشارند و بکوشند تا ملت بپا خاسته ایران را در این اقیانوس متلاطم به ساحل رهائی و نجات رهنمون شوند.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

28/3/88 

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران