بازگشت به صفحه اول  
 
 

اطلاعیه

هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران بدینوسیله به آگاهی رسانه های گروهی، احزاب و جمعيت ها و شخصیت های سیاسی و عموم هموطنان ارجمند میرساند که کلیه ارتباطات و ارسال انتشارات جبهه ملی تنها از طریق نهاد روابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران که تا اطلاع ثانوی مستقیما تحت تصدی مسئول هیئت اجرائیه قرار دارد انجام میپذیرد. بنابراین بیانیه ها و انتشاراتی که خارج از این طریق ارسال و منتشر شده باشد از نظر جبهه ملی ایران اصالت نداشته و به این سازمان ارتباطی ندارد.

ضمنا از تمام کمیته ها و سازمانهای وابسته به جبهه ملی درخواست میگردد که به ویژه در شرایط حساس کنونی بدون اطلاع و تصویب هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی از صدور هر نوع بیانیه و اعلامیه ای اکیدا خودداری نمایند.

رئیس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

دکتر حسین موسویان

تهران 23/4/88

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران