بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

بنام خداوند جان و خرد

 

چهلمین روز شهادت پویندگان راه آزادی را گرامی میداریم

هموطنان عزیز

مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم ایران از فردای 22 خرداد 1388 که نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد فرازی شگفت آور داشت.

مردمی که نزدیک به یک ماه خوشبینانه به آزادی نسبی انتخابات می اندیشیدند و در انتظار تاثیر آراء خویش بودند ناگهان با دروغی بزرگ مواجه شدند زیرا که حاکمیت بی پروا و با برنامه ای از پیش تنظیم شده نتایج انتخابات را به سود کاندیدای خویش مصادره کرده بود. مردم آراء خود را جستجو میکردند ولی حاکمیت آماری غیرقابل باور و بهت انگیز مطرح میکرد. مردم حق خود را پایمال شده دیدند و لذا به کوچه و خیابان آمدند. با سکون و آرامش حق خویش را خواستند اعتراض مردم کاملا مسالمت آمیز بود. آراء اکثریت مردم ظالمانه نادیده گرفته شده بود ولی در حرکتی کودتا گونه همه نیروهای آشکار و مخفی  مسلحانه به خیابانها آورده شدند. دولت پادگانی با مشت آهنین به سرکوب جنبش مسالمت آمیز و حق طلبانه ملت ایران آمده بود. صدها نفر از صاحبنظران و فعالان سیاسی و  روزنامه نگاران بوسیله مامورین امنیتی از خانه هایشان با خشونت بسیار ربوده شده و بمکانهای نامعلومی فرستاده شدند که هنوز اکثر خانواده ها از محل بازداشت آنها بی خبرند. نیروهای بسیج، سپاه، انتظامی، ضد شورش، امنیتی و لباس شخصی ها با خشونت بارترین رفتارهایی که حتا در سی سال اخیر در ایران نظیر نداشت به راهپیمایی های مسالمت آمیز حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم یورش بردند و کوچه و خیابان را به خون جوانان ایران آغشته ساختند. دهها نفر را در پایان راهپیمائی ملیونی مردم تهران برگبار گلوله بستند. اما ملت ایران مصمم و خستگی ناپذیر همچنان به اعتراضات حق طلبانه ادامه داد و جهانیان با شنیدن خبرها و دیدن تصاویر و فیلم هایی که از دیوار مستحکم سانسور دولتی گذشته بود شقاوت و بیرحمی آمرین و ماموران حوادث اخیر را به شدت محکوم کردند.

هموطنان عزیز در آستانه چهلمین روز آغاز بخون کشیده شدن مردم و شهادت دهها تن از زنان و مردانی هستیم که آزادی را فریاد زدند و حق خویش طلب نمودند. روزهاست که اندوهی عظیم و جانکاه بر دلهای مرم ایران نشسته است. اندوه بزرگ مادران عزاداری که عزیزان دلبندشان یا در پی شکنجه در زندان جان سپردند و یا بضرب گلوله در کوچه و خیابان جان براه اندیشه باختند را هیچ  قلم و بیانی توان تصویر ندارد.

جبهه ملی ایران باخانواده های جانباختگان راه آزادی در حوادث اخیر همدردی میکند و خواستار آزادی سریع زندانیان سیاسی و بویژه دستگیر شدگان این کودتای انتخاباتی است.

جبهه ملی ایران درآستانه چهلمین روز شهادت رهروان راه آزادی با مردمی که در روز هشتم مرداد 1388 به گرامیداشت مسالمت آمیز جانباختگان حوادث اخیر خواهند پرداخت همبستگی خود را اعلام میدارد و به همه شهیدان راه حق و آزادی درود میفرستد.

پنجم مردادماه 1388 تهران

جبهه ملی ایران

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران