بازگشت به صفحه اول  
 
 

بازگشت همه به سوی اوست

با تاسف بسیار و اندوه فراوان درگذشت رادمرد میهن دوست و از پیروان راستین راه مصدق بزرگ، قاضی شریف و پاکدامن دادگستری، عضو شورای مرکزی و هیأت اجرائیه جبهه ملی ایران آقای غلامرضا رحیم را به اطلاع هموطنان ارجمند میرسانیم.

مجلس ترحیم آن فقید سعید روز جمعه هشتم آبانماه ازساعت ده تا یازده ونیم صبح درمسجد حجت ابن الحسن واقع در خیابان سهروردی شمالی برگزارخواهد شد.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند- دکتر لقا اردلان – بانو فرشید افشار - مهندس عباس امیرانتظام – فرهاد امیرابراهیمی  دکتر هرمیداس باوند - دکتر جهانشاه برومند - مهندس مرتضی بدیعی – مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی – عیسی خان حاتمی – دکتر پرویز دبیری - جمال درودی – دکتر علی رشیدی – حسین راضی – دکتر خسرو سعیدی – دکتر شاهین سپنتا-حسین شاه حسینی –  حسن شهیدی – جواد شرف الدین – مهندس حسین عزت زاده – سرلشگر بازنشسته ناصر فربد- اصغر فنی پور-  دکتر محسن فرشاد – حسن قدیانی – دکتر باقر قدیری اصلی – دکتر حسین موسویان - دکتر مهدی مویدزاده – منوچهر ملک قاسمی – پریچهر مبشری – هرمز ممیزی – ابراهیم منتصری – دکتر صادق مسرت –دکتر علی اکبر نقی پور - ابوالفضل نیماوری

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران