بازگشت به صفحه اول  
 
 

نام و یاد دکتر سید حسین فاطمی گرامی باد

نوزدهم آبانماه مصادف با پنجاه و پنجمین سالگرد شهادت دکتر سید حسین فاطمی، وزیرامورخارجه دولت ملی مصدق و شهید بزرگ جبهه ملی ایران است.

او که از نو جوانی مبارزه علیه استعمار خارجی و استبداد داخلی را آغاز کرد از بنیانگذاران جبهه ملی ایران است. او پس از کودتای ننگین 28 مرداد 1332 و سقوط دولت ملی مصدق در تاریخ نوزدهم آبان 1333 بدست کودتاچیان به جوخه اعدام سپرده شد و جان خودرا در راه آزادی و استقلال این مرز و بوم نثار کرد.

یادش گرامی وراهش پر رهرو باد.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند – دکترلقا اردلان – بانو فرشید افشار – مهندس عباس امیرانتظام - فرهادامیرابراهیمی – دکترهرمیداس باوند - دکترجهانشاه برومند – مهندس مرتضی بدیعی – مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی – عیسی خان حاتمی – دکترپرویزدبیری - جمال درودی – دکترعلی رشیدی - حسین راضی – دکترشاهین سپنتا – دکترخسرو سعیدی – حسین شاه حسینی – حسن شهیدی – جواد شرف الدین – مهندس حسین عزت زاده – سرلشکربازنشسته ناصر فربد – اصغرفنی پور- دکترمحسن فرشاد – دکتر باقرقدیری اصلی – حسن قدیانی – منوچهرملک قاسمی – پریچهر مبشری – ابراهیم منتصری – دکتر صادق مسرت – دکتر حسین موسویان – هر مزممیز ی – دکترمهدی مویدزاده – دکترعلی اکبرنقی پور- ابوالفضل نیماوری.

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران