بازگشت به صفحه اول  
 
 

در سوگ درگذشت آیت الله العظمی حسینعلی منتظری

آیت الله منتظری یک روحانی راستین، درستکار، مردمی ودانشمند بود که اندیشه ها وآموزه های خودرا با مقتضیات زمان وفق میداد . وی ستم وپلیدی وخشونت رانفی میکرد. به حقوق بشر احترام میگذاشت. او کسی بود که وجدان خودرا فدای حفظ قدرت نکرد ودرعین حال باکی ازاقرار به اشتباه نداشت. با این اوصاف از این روحانی کم نظیر درتاریخ مذهبی ایران همواره به نیکنامی یاد خواهد شد. جبهه ملی ایران درگذشت این روحانی بلند پایه را به همه هم میهنان گرامی تسلیت میگوید.

تهران – جبهه ملی ایران

29 آذرماه 1388  

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران