بازگشت به صفحه اول  
 
 

دومین اعتراض هیات رهبری جبهه ملی ایران نسبت به بازداشت هموندان این سازمان

به نام خداوند جان و خرد

هیات رهبری جبهه ملی ایران نسبت به بازداشت آقایان "دکتر حسین موسویان رئیس هیات اجرایی، عیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی، مهندس حمید رضا خادم عضو سازمان مهندسان، علی رمضانی عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران" که مدت 20 روز است  دستگیر و زندانی شده اند به شدت معترض بوده و خواستار آزادی این عزیزان که بدون هیچ اتهامی در زندان به سر می برند می باشد.

هیئت رهبری جبهه ملی ایران

تهران 28 دی ماه 1388

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران