بازگشت به صفحه اول

 

 
 

استقرار حاکميت ملی هدف جبهه ملی ايران است

نظری به اندیشه های مصدق بمناسبت سالروز درگذشت او

 

چهاردهم اسفند 89 مصادف با چهل و چهارمین سالروز درگذشت دکتر محمدمصدق رهبر فقید نهضت ملی ایران و بنیانگذار جبهه ملی است. مصدق تنها یک رهبر ملی و فراموش ناشدنی برای ملت ایران نیست. بلکه نام او برای ملت ایران به نمادی از آزادیخواهی، استقلال طلبی و عدالت جوئی این ملت تبدیل شده است. او در سراسر عمر پر بار و پر افتخارش هرگز به مردم دروغ نگفت. او درطول زندگی سیاسی خود در هر مقام و منصبی پاک ودرست و مردمی باقیماند و هرگز اجازه سوء استفاده و تجاوز به اموال مردم را در قلمرو مدیریت خود به هیچکس نداد. او به «آزادی» بعنوان کلیدی اصلی برای گشودن درهای اعتلا و سعادت و خوشبختی به روی ملت ایران مینگریست و به آزادی نه درحرف و شعار وادعا بلکه در عمل و کردار پایبند بود. او به «استقلال» عمیقا باور داشت و میدانست که تا بیگانگان در این کشور نفوذ دارند، جز غارت و چپاول ثروت های ملی و متحمل شدن حکومت های دیکتاتوری دست نشانده نصیبی نخواهیم داشت. و بهمین جهت با عوامل نفوذی و مزدوربیگانه در تمام مبارزات سیاسی خود بی امان درستیز بود. او به «عدا لت اجتماعی» به مثابه محور اصلی دوام و بقاء و اعتلای کشور اعتقاد داشت و بارها و در هر فرصتی صیانت از حقوق آحاد مردم به ویژه حقوق کارگران و کشاورزان و اقشار ضعیف جامعه را طلب مینمود.

اگرچه قدرت های استعماری و عوامل مزدور داخلی آنها با طراحی کودتای ننگین 28 مرداد 1332 راه را بر نهضت ملی ایران و رهبر بزرگ آن دکتر مصدق بستند و او را تا پایان عمر زندانی کردند، ولی اکنون چهل و چهار سال پس از درگذشت مصدق شاهد خیزش های گسترده در تمام کشورهای استعمار زده منطقه خاورمیانه علیه حکومت های دیکتاتوری سرکوب گر هستیم. قیام هائی که عموما آزادی، استقلال وعدالت یعنی همان اهداف مصدق را طلب میکنند.

جبهه ملی ایران به عنوان خانه سیاسی مصدق و انعکاس دهنده افکار و اندیشه های آن بزرگ مرد به هموطنان عزیز و سایر ملل به پا خاسته منطقه تاکید مینماید که جز مطالبه آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی راه درست دیگری پیش روی ما نیست. از نظر جبهه ملی ایران رعایت آزادی های اساسی مانند آزادی احزاب، آزادی اجتماعات،آزادی مطبوعات وآزادی انتخابات و داشتن استقلال که به معنی حفظ وصیانت از منافع ملی درمقابل منافع دیگران است و برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و جدائی دین از حکومت واستقرار حاکمیت ملی مبتنی بر آراء مردم درنظام جمهوری محورهای اصلی برای تامین رفاه و سعادت ملت ایران میباشد.

 

تهران – جبهه ملی ایران

14 /12 / 1389

 

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران