بازگشت به صفحه اول

 

 
 

استقرار حاکمیت ملی هدف جبهه ملی ایران است

 

جبهه ملی ایران دوازده اردیبهشت روز معلم را گرامی میدارد

 

دوازده اردیبهشت پنجاهمین سالروز مبارزات درخشان زنان و مردان معلم را که برای کسب حقوق پایمال شده خود از ایثار جان نیز کوتاهی نکردند گرامی میداریم. ارج مینهیم به معلمانی که در راستای رشد شخصیت شاگردان خود درهای فردا را بر روی نسل آینده میگشایند. نسلی که میخواهد زندگی مستقل و آزادی داشته باشد. آموزگاران آگاه وخردمند رسالت توانمند ساختن ذهن و روان نسل های آینده را در تلاشها و برنامه های خویش دارند. برنامه های نوین آموزش و پرورش با شناخت و آگاهی چنان معلمانی که تحولات وتطورات دو دهه اخیر را درک کرده اند حاصل میشود. مدارس ما معلمانی میخواهد که رنگ و نقش بر اندیشه های فرسوده و پی شکسته نزنند بلکه راههایی نوین بیابند که جوانان ایران، آینده ای روشن و درخشان داشته باشند. معلمان یکی از گروههای آگاه جامعه برای تامین عدالت اجتماعی میباشند که در گذشته و حال رو در روی بی عدالتی ها و استبداد ایستاده اند و برای دستیابی به دموکراسی و عدالت اجتماعی لحظه ای درنگ نکرده اند.


در
تاریخ مبارزات آزادیخواهی وحق طلبی ملت ایران در یکصد سال اخیر، دوازده اردیبهشت سال هزار و سیصد و چهل شکوهی ویژه دارد.در این روز معلمان ایران در برابر دیکتاتوری حاکم که میخواست با درهم کوبیدن جنبش معلمان حقوق آنان را نادیده بگیرد و پایمال کند تسلیم نشدند، قهرمانانه مقاومت کردند و حکومت را به عقب نشینی واداشتند. یادآوری 12 اردیبهشت 1340 تا کنون نیروبخش حرکت های معلمان و جنبش های آنان در پنجاه سال گذشته بوده است. اینروز چون مشعلی فروزان در همه فراز و نشیب ها روشنی بخش نسل های بعدی معلمان بوده و میباشد. در 12 اردیبهشت معلمان موفق شدند در راه کسب حقوق صنفی خویش گامی به پیش بردارند و بندهایی چند از پیکر آزادیهای دربند شده ملت ایران بگشایند. هرچند امروز حاکمان جمهوری اسلامی هیچگونه درخواست صنفی معلمان را برنمی تابند، و مجوز برای فعالیت کانونهای صنفی مستقل معلمان صادر نمی کنند و با هر اجتماع جهت بیان خواسته های معلمین، این قشر تحت ستم بشدت مقابله میکنند، اما جنبش معلمان برای احقاق حقوق از دست رفته و بهره بردن از حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای آنان معین شده همچنان برپا و در مبارزه است.

 

بر قدرت نشستگان هرگونه فریاد و حتی ناله ی برآمده از سینه های رنجدیده معلمین را خفه میکنند. و در زندانهای سراسر کشور معلمان معترض به وضع بد اقتصادی و جو حاکم در مدرسه ها روزگار به سختی میگذرانند. لیکن آنان آرام نگرفته اند. معلمین معترض میدانند در محیطی که آزادیهای فردی و اجتماعی پایمال میشود نمیتوان شاگردان آگاه و پویا برای فردای کشور تحویل جامعه داد. مدارس کشور چون پادگانهای نظامی اداره میشود و روحیه سلطه خواهی و نظامی گری حاکم بر مدرسه ها، شاگردان سلطه پذیر تحویل جامعه میدهد و چنین شاگردانیکه مسئولین مدرسه از آنان اطاعت بی چون چرا میخواهند نمیتوانند آن نسل جدیدی باشند که باید راه پیشرفت وسعادت مردم ایران را در جهان امروز مهیا سازند. ولی به خاطر داشته باشیم که با انقلاب تکنولوژی و رسانه ها در جها ن نمیتوان نسل جوان را در محدوده اندیشه های ویژه ای نگاهداشت، اما وقتی اندیشه در بند باشد پیشرفت وترقی به کندی حاصل میشود، مردم ایران آموزش و پرورشی پویا میخواهند نه ایستا، که باقی ماندن در اندیشه های کهن همان محصور بودن در دیوارهای قرون وسطایی است. برای رسیدن به فردای بهتری که درآن آزادیهای فردی واجتماعی تامین شود، معلم آزاداندیش شاگردانی با انگیزه آزادی طلبی و آشنا با پیشرفت های علمی امروز به جامعه تحویل میدهد. شاگردانی که بتوانند سدهایی را که در برابرشان می نهند درهم شکنند و امیدوارانه به زندگی سعادتمند روی آورند.


جبهه ملی ایران روز معلم را گرامی میدارد وبه همه معلمین آزاده میهنمان درود میفرستد.ما خواستار آزادی کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی هستیم. ما بر خواسته های حقه معلمان تاکید میکنیم و میخواهیم که معلمین آزاده در بند هر چه زودتر آزاد شوند.
جبهه ملی ایران - تهران
12/2/1390

 

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران