بازگشت به صفحه اول

 

 
 

مصاحبه سایت ملیون ایران با آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران

 

سوال: جناب آقای ادیب برومند، اگر ممکن است برای ما توضیح دهید که وجود جبهه ملی چه نقشی در صحنه سیاست ایران داشته و فکر میکنید در آینده چه نقشی داشته باشد؟

 

جبهه ملی ایران از آغاز تشکیل در هشتم آبانماه 1328 قطع نظر از مبارزات آزادیخواهانه خود و اعتراض به نحوه ی انتخابات دوره ی شانزدهم که بلندگوی آن روزنامه باختر امروز به مدیریت دکتر سید حسین فاطمی بود موضوع ملی شدن صنعت نفت در جبهه ملی مطرح گردید که که با پشتکار و همت ملت و زعامت دکتر محمد مصدق به موفقیت انجامید و یکی از بزرگترین آمال ملی تحقق پذیرفت. بسیاری از لوایح سفید از طرف دولت به موجب لایحه ی استفاده از اختیارات به معرض آزمایش گذاشته شد که بعداً به تصویب مجلس رسید. پیروزی ایران در شورای امنیت و دادگاه لاهه هم افتخارات بزرگی برای ملت ایران به بار آورد.

علاوه بر این آیین کشورداری با رعایت کامل دموکراسی و پاسداری از تمامیت و هویت کشور و صرفه جویی از بیت المال و داشتن احترام متقابل با همه کشورهای جهان و ترویج پاکدامنی بین کارمندان دولت و مخالفت با هرگونه فساد و پرهیز از آزار مردم و تهدید به حبس و قتل و نیز برخورد محترمانه از طرف مقامات با ارباب رجوع اینها همه نقش ایفا شده از طرف جبهه ملی از آغاز سامان یافتن و پیشوایی دکتر مصدق بوده است. بعداً در دوره دوم فعالیت پس از کودتای 28 مرداد مبارزه مستمر و آشتی ناپذیر با استبداد شاهی و توسعه ی تشکیلات و اقبال مردم به سوی جبهه، موجب بازداشت سران جبهه ملی در قزل قلعه گردید و پس از چندی بعد از تشکیل کنگره اول، مخالفت جبهه با انقلاب شاه و مردم، دستگاه حکومت عده ی بسیاری از سران و دانشجویان و اصناف جبهه ملی را، در زندان شهربانی و قزل قلعه به بند کشید و مدتها آنها را در حبس نگاه داشت. سپس در دوره چهارم این جبهه نخست برای برکنار کزدن شاه و تشکیل شورای سلطنت، در صف مقدم حرکت می کرد و از شاه دیکتاتور ابراز بیزاری می نمود تا جنبش تبدیل به انقلاب گردید که در این موقع نیز جبهه با انقلاب همکاری کرد اما ادامه آن را موکول به واگذاری قدرت به ملت نمود و تقاضای تدوین قانون اساسی و مجلس موسسان کرد. و چون ترتیب اثر به این درخواست داده نشد و روشهایی مشاهده گردید که خلاف اهداف انقلاب بود بنا را بر تذکرات منطقی و انتقاد قرار داد و روزنامه پیام جبهه ملی را بدین منظور منتشر کرد که 77 شماره انتشار یافت و با اینکه روزنامه فروش ها از قبول آن ممنوع بودند به دست کودکان خیابانی در برابر ماشین های عابران تعداد بیشماری بیش از 150 هزار شماره با قیمت بالا خریداری می شد و تأثیر فوق العاده ای در اذهان عمومی داشت.

 

سوال: از زمانی که به همت شما و سایرین دوستان جبهه ملی ایران دوباره گرد هم آمده اند چه اقداماتی صورت گرفته است؟

 

از زمان جبهه ملی پنجم که با کوشش اینجانب تشکیل شد 17 سال می گذرد و پس از مدتی بحث و گفتگو با مقامات امنیتی کشور که به انعقاد منظم جلسات و انتشار روزنامه داخلی پیام جبهه انجامید در سال 1382 پلنوم آبرومندی با نام زنده یاد الله یار صالح برای انتخاب اعضای شورای مرکزی برگزار گردید که از موفقیت های جبهه به شمار می رود.

پس از استقرار شورا متجاوز از صدها اعلامیه انتقاد آمیز و راه گشا در عملکرد حکومت ها و همچنین 183 شماره روزنامه پیام جبهه ملی که در بردارنده ی بسیاری از مطالب مهم سیاسی و انتقادی بوده منتشر شده است و جلسات ماهانه ی شورای مرکزی و گردهم آیی های هفتگی هیئت اجرائیه و در مواقع لزوم هیئت رهبری تشکیل می شده و نسبت به موضوعات داخلی و سازمان های دوازده گانه جبهه و مسائل خارجی بحث و تحلیل و انتقاد به عمل می آمده است در روزهای تاریخی جبهه ملی ایران هم مثل 14 اسفند و 30 تیر و 29 اسفند همه ساله مراسمی انجام می گرفته و با ایثار گل و فاتحه خوانی بر آرامگاه روانشاد دکتر مصدق و شهدای 30 تیر احترام لازم صورت می پذیرفته است.

 

سوال: مسلما هر جا که کاری میشود اشکالاتی هست. شما چه اشکالاتی در روابط داخلی و کار جبهه ملی ایران می بینید؟

 

جبهه ملی ایران در حالی که در صحنه سیاست ایران حضور دارد ولی در حصار محدودیت به سر می برد نه دفتری دارد و نه روزنامه ای رسمی و نه باشگاهی بنابراین در شرایط موجود باید به تحکیم مواضع خود و حفظ انسجام جمعی و رعایت مقررات و مداومت در پیشبرد اهداف آزادی خواهانه و میهنی و رسیدگی به تشکیلات و توسعه ی آن و جذب جوانان و دادن تربیت سیاسی و اجتماعی به آنان بپردازد و نیز پیشنهادها و برنامه هایی برای بهتر اداره کردن کشور تدارک نماید ولی متأسفانه در اثر بی انضباطی و خودسری و خودبزرگ بینی یک عضو شورای مرکزی که سابقه طولانی در جبهه ندارد ولی با فعالیت های مصاحبه ای که در سالهای اخیر انجام داده خود را نزد بعضی از اشخاص مثبت و مفید جلوه داده است در جبهه با اقدامات و دسته بندی های خود ایجاد بحران و تنش می کند و خواسته یا ناخواسته موجب وقفه در کار پیشرفت جبهه ملی و تضییع اوقات می گردد. بدیهی است این روش نامعقول ناقض علاقه به جبهه است. من بارها از در دوستی با این عضو وارد شده او را از ادامه این روش منع کرده ام ولی فایده ای نبخشیده است. وی به طور کلی با مقررات و مواد اساسنامه و هماهنگی جمعی سازش ندارد و به دیگران به چشم کم اعتنایی می نگرد.

 

سوال: موضوع پلنوم که باید بطور قانونی تشکیل میشد بکجا انجامیده است؟

 

درست است که بر طبق اساسنامه هر چهار سال برای تعیین اعضای شورای مرکزی جبهه باید کنگره یا پلنوم تشکیل دهد ولی ما هنگامی که دو سال پیش خواستیم به این کار مبادرت ورزیم جبراً در شرایط اخیر با مخالفت جدی حکومت مواجه شدیم. در این گونه موارد اساسنامه، حل قضیه را معین کرده است چنانکه در تبصره ی دوم ماده 11 می گوید:

در صورت عدم امکان برپایی کنگره مجمع مسئولان سازمان ها عهده دار وظایف کنگره خواهد بود در صورتی که مجمع مسئولان سازمان ها نیز مقدور نباشد شورای مرکزی تا رفع موانع وظایف خود را ادامه خواهد داد. بنابراین با این صراحت هرگونه روش دیگری کژ راهه و خلاف اساسنامه است.

سال گذشته شورا یک کمیته 7 نفری برای تهیه ی مقدمات تشکیل پلنوم مطابق اساسنامه انتخاب کرد. در آغاز کار هیئت مذکور همان ترتیب مذکور در اساسنامه را پیشنهاد کرد وی پس از چندی هیئت یاد شده گزارش داد که ما برای یک پلنوم تمام عیار راه حل دیگری در نظر گرفته ایم و آن ترتیب کاغذ و پاکتی بود که نام واجد شرایط رأی دهنده و رأی گیرنده در دو صفحه نوشته و در پاکت گذاشته برای شرکت کنندگان در پلنوم فرستاده می شد؛ این ترتیب اولاً دون شأن جبهه ملی بود ثانیاً مخالف اساسنامه به شمار می رفت و ثالثاً برای هر گونه تقلب و دستبرد آسان می نمود عده ای با آن موافق و عده بیشتری از جمله کل بدنۀ تشکیلات با آن مخالف بودند در شورا نیز به همین منوال سرانجام به پیشنهاد موافقان برای اجرای آن رأی گیری مخفی به عمل آمد و تعداد موافقان رأی کمتری آوردند و موضوع این شیوه از انتخابات منتفی شد ولی موافقان به رأی اکثریت که شأن دموکراسی است تمکین نکردند و نامه ی بی سروته و سفسطه آمیزی به رئیس شورا نوشتند و از رأی شورا متابعت ننموده از آن به بعد در جلسات شورا حاضر نشدند و آبستراکسیون کردند که تاکنون در دو جلسه ی شورا و هیئت رهبری شرکت نکرده اند.

 

سوال: موضوع اضافه کردن اعضای شورا چیست؟

 

بر طبق ماده چهارم اساسنامه عده اعضای شورای مرکزی پنجاه تن خواهد بود.

الف) تبصره ی ماده دوم اساسنامه می گوید : در صورت عدم امکان برپایی کنگره مجمع مسئولان سازمان ها عهده دار وظایف کنگره خواهد بود در صورتی که تشکیل مجمع مسئولان سازمان ها مقدور نباشد شورای مرکزی تا رفع موانع به وظایف خود ادامه خواهد داد.

با توجه به این تبصره معلوم است که ادعای بهانه گیران دروغزن از اینکه زمان فعالیت شورا به پایان رسیده و ادامه کارش قانونی نیست تا چه حد بی پایه و حاکی از غرض و هوچی گری یا عدم آگاهی از اساسنامه است. آنچه مسلم است شورا هیچوقت مگر هنگام انتخابات کنگره تعلّل بردار نیست و این موضوع پیوسته رعایت می شده است.

ب) ماده شانزده اساسنامه حاکی است که 35 تن از اعضای شورای مرکزی از طرف کنگره جبهه ی ملی با رأی مخفی و اکثریت حاضران در جلسه انتخاب می شوند و 15 نفر دیگر با توجه به قسمت آخر ماده و رعایت مواد اساسنامه در صورت مقتضی از طرف شورای مرکزی انتخاب خواهد شد.

اکنون مادر وضعی هستیم که از یک طرف کنگره نمی تواند تشکیل شود و از طرف دیگر تنی چند در جلسات شورا حاضر نمی شوند. گو اینکه در همین حال با دو سوم اعضای شورای کنونی که 26 نفر هستند یعنی با 17 نفر اکثریت مطلق حاصل خواهد شد و ما می توانیم با طرح مسائل رأی گیری و اتخاذ تصمیم کنیم و جلساتی هم با این ترتیب به طور رسمی داشته ایم ولی به هر حال شورای 17 نفره، همواره کارساز نیست و اوضاع و احوال اقتضا می کند که چنانچه عدم حضور چند نفر مذکور ادامه یابد بر طبق ماده شانزدهم اساسنامه افرادی را انتخاب و با رأی اعضای شورا به عضویت شورا درآوریم. این کار به هیچ وجه غیرقانونی نیست و کسانی که این عمل را انتصابی و غیرقانونی قلمداد می کنند از اساسنامه بی خبرند و به وسیله افراد بی مقداری دست به القای شبهه و غرض رانی می زنند ما در یکی از جلساتی که دو سوم اعضا حاضر بودند و جلسه رسمی بود رأی گرفتیم که در صورت ادامه غیبت آن چند نفر غایب لیستی با حضور دو تن از هیئت رهبری حاضر و هیئت اجرایی عده ای از سازمان های جبهه و کسانی که سابقۀ مبارزه در جبهه ملی داشته یا از افراد اصیل و وفادار به نهضت ملی ایران، هستند تهیه و برای هریک با رأی مخفی، نظر موافق بگیریم تا به عضویت شورا درآیند. این کار هنوز به مرحله عمل درنیامده و در جلسۀ آینده شورا اگر آقایان غایبان حاضر شوند با توافق همه گانی موضوع افزودن افراد به شورا عملی می شود و در غیر این صورت تصمیم گرفته شده اجرا خواهد شد.

 

جناب آقای ادیب برومند از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید کمال تشکر را داریم.

به تاریخ 28/2/1390

 

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران