بازگشت به صفحه اول

 

 
 

در پاسخ نامه سرگشاده

 

درتاریخ 20 /3 /90 نامه ی سرگشاده ای با درج نام سیزده نفر از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران خطاب به این جانب در یکی از رسانه های اینترنتی انتشار یافته است، بدون این که قبلا این نامه را به مرجع مورد نظر ارسال نموده باشند.

این جانب طرح کردن نظرات درون سازمانی را در رسانه های عمومی جایز ندانسته، این گونه حرکات را برخلاف موازین تشکیلاتی و در جهت صدمه زدن به شئون سازمان میدانم. ولی چون از طرف تنی چند به این کار مبادرت شده است من هم ناگزیر به پاسخگوئی با همین روش هستم. درمورد این نامه سرگشاده در گفتگو با پاره ای افراد که نامشان در زیر آن آورده شده است آشکار گردید که از این نامه و درج اسم خود در زیر آن بی اطلاع هستند. اصولا اینگونه تشبثات و سوء استفاده از امضای افراد در زیر چنین نامه هائی در شان یک عضو شورای مرکزی که پیشگام این کارهاست نخواهد بود. افزون بر این آقای مهندس امیرانتظام به علت محظوراتی که دارند هیچگاه در جلسات شورا شرکت نمی کنند و تنها به عنوان مشاور در کنار جبهه ملی هستند نه در متن موضوع مطروح و غیر مشورتی که اینجا از امضای ایشان سوء استفاده شده است.

اینک به عنوان توضیح به خوانندگان نامه و پاسخ به نویسندگان آن به آگاهی می رسانم که در جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران که بر طبق اساسنامه در همه حال تا تشکیل کنگره جانشین آن میباشد در تاریخ 19 / 1 /89 مصوب گردید که هفت نفر از اعضای شورا که به علت بیماری یا کهولت یا مسافرت مجاز به خارج، در جلسات شورا شرکت نمی کنند از محاسبه ی نصاب رای شورا خارج شوند و به احترام سوابقشان نام آنان فقط در آگهی ها در لیست شورا باقی بماند و با این ترتیب به حکایت صورت جلسه نفرات نصاب شورا به 27 نفر تصویب شده که پس از درگذشت روانشاد حسین راضی این عده 26 نفر گردیدند. و با حضور 17 نفر برای اتخاذ هرگونه تصمیمی اکثریت دو سوم حاصل است و این اکثریت می تواند به وظایف خود در اجرای اساسنامه به ویژه اجرای اصل شانزدهم دائر بر تقویت کردن شورا بوسیله ی گزینش اعضای صلاحیت دار سازمان های جبهه ملی اقدام نماید. بسی مایه ی تاسف است که در نامه خود اعضای رای دهنده را 33 نفر قلمداد نموده و ذکر کرده اید که با حضور نیافتن خود جلسه ی شورا را فاقد حد نصاب لازم برای رای گیری می دانید در حالیکه شورای مرکزی جبهه ملی برای هرگونه مذاکره و در نهایت، اجرای رای و تصمیم با اکثریت 17 نفر آمادگی دارد، عدم حضور شما در آن چه توجیهی جز جلوگیری و ممانعت از تقویت و انسجام جبهه ملی می تواند داشته باشد؟ مگر اینکه اقلیتی برآن باشد که از نظر اکثریت عدول نموده، نظرات خود را بر اکثریت تحمیل کند که این کاملا برخلاف دموکراسی در جبهه ای است که 62 سال برای تحقق آن مجاهده کرده است.

در پایان متذکر میشوم که هیچکس مخالف با تشکیل پلنوم صحیح و آبرومند و غیر قابل دستبرد برای اعضای شورای مرکزی نیست. مخالفت شورا با رای گیری غیر حضوری و مکاتبه ای که دارای عیب های فراوان است (بدون رعایت توالی فاسد و اعمال نظرات کارشناسانه) به دلیل مخالفت شدید سازمان ها و نهادهای جبهه ملی بوده است.

رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

30 /3 / 1390

 

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران