بازگشت به صفحه اول

 

 
 

استقرار حاکمیت ملی هدف جبهه ملی ایران است

 

عدالت و آزادی، نخستین شعارهای انقلاب مشروطیت

 

در آغاز قرن بیستم و زمانی که اروپا و آمریکا در سایه دموکراسی و مدرنیسم با سرعت در جاده پیشرفت و ترقی به پیش میتاختند و قله های دانش و صنعت را یکی پس از دیگری فتح مینمودند، در میهن ما ایران حاکمیت استبدادی و ظالمانه پادشاهان قاجار جز فقر و فلاکت و گرسنگی و قحطی و عقب ماندگی برای این ملت ارمغانی نداشت. نه تنها از آزادیهای سیاسی خبری نبود،بلکه از دستگاه قضائی که ملجاء و پناهی برای این مردم نگون بخت باشد نیز اثری دیده نمیشد، و طبق یک قرارداد نانوشته از یک طرف شاهان فاسد و در باریان غارتگر به غارت و چپاول اموال مردم مشغول بودند و از سوی دیگر امر قضا و حل و فصل دعاوی بین مردم به عنوان حق السکوت به روحانیون پیشکش شده بود تا به هرگونه که میخواهند نسبت به جان و مال و ناموس مردم عمل نمایند. در چنین دوران سیاهی، پدران غیور و فداکار ما در اعتراض به این بی عدالتی ها و استبداد جابرانه به پاخاستند و به دلیل شرایطی که بدان اشاره شد اولین خواسته خود را ایجاد عدالتخانه بجای محاکم شرعیه و برقراری آزادی های سیاسی از جمله انجام انتخابات و ایجاد پارلمان قرار دادند. و سرانجام با از خودگذشتگی ها و جان بازی های مردم ما انقلاب مشروطیت به پیروزی رسید و در تاریخ چهاردهم مرداد 1285 فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار امضاء گردید. ولی با تاسف بسیار باید اذعان نمود که اهداف انقلاب مشروطیت هیچگاه محقق نگردید. و هنوز مرکب فرمان مشروطیت خشک نشده بود که استبداد صغیر محمد علیشاهی در مقابل انقلاب ایستاد و اندکی پس از رفع استبداد صغیر نیز کودتای 1299 رضاخان بساط حکومت پارلمانی نوپا را درهم پیچید. و استبداد سیاه دیگری را با نام و ظاهر مشروطیت به این کشور تحمیل نمود. شگردی که توسط فرزندش محمدرضاشاه برای مدت 37 سال دیگرهم تداوم یافت. و اکنون هم که 33 سال از انقلاب سال 57 و سقوط حکومت پادشاهی گذشته، با دریغ و تاسف هنوز شعارهای انقلاب مشروطیت برای ملت ما تحقق نیافته است. هنوز هم مردم ما خواهان عدالت و آزادی هستند. دستگاه قضائی ظاهرا وجود دارد ولی این دستگاه به وسیله ای در دست حاکمیت تبدیل شده تا خواسته های برحق مردم تشنه عدالت و آزادی را سرکوب نماید. انتخابات ظاهرا انجام میشود ولی کیست که نداند این انتخابات ها با نبودن آزادی احزاب و اجتماعات و نبودن مطبوعات آزاد و مستقل و با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و راه ندادن دگراندیشان مورد وثوق مردم به عرصه انتخابات، جز یک خیمه شب بازی سیاسی چیز دیگری نیست. هنوز هم فقر و بیکاری و عقب ماندگی و فقدان عدالت و نبود آزادی گریبان ملت بزرگ و با فرهنگ ایران را رها نکرده است.

جبهه ملی ایران در یکصدو پنجمین سالروز انقلاب مشروطیت به نیاکان گرانقدری که آن انقلاب را با نهایت ایثار و فداکاری و هوشیاری به ثمر رسانیدند و به همه شهدای راه آزادی درطی این سال های طولانی درود میفرستد و یک بار دیگر تاکید مینماید که تنها راه سعادت و نیک بختی ملت ایران و اعتلای این سرزمین کهنسال، برقراری آزادی های اساسی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی و ایجاد عدالت اجتماعی و برقراری حاکمیت ملی برخاسته از انتخابات آزاد و مبتنی بر اراده عمومی ملت ایران در نظام جمهوری و رعایت اصل جدائی دین از حکومت و اتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی بر اساس حفظ مصالح و منافع ملی ایران میباشد.

 

تهران – جبهه ملی ایران

14 مردادماه 1390

 

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران