قذافی حاکم جبار

 

ادیب برومنــد

تهران دوم شهریور 1390

 

عاقبت قذافی آن اهریمن خونخوار رفت                     حاکمی جبار بود آن حاکم جبار رفت

« لیبی» از لوث وجودش پاک شد با رنگ خون            خون آزادی پرستان کز در و دیوار رفت

خون ابنای وطن را ریخت با لبخند کبر                       عاقبت گریان و ترسان آن سیه کردار رفت

درد خون آشامیش بیمار و مجنون کرده بود                شکْر یزدان را ، که آن دیوانه ی بیمار رفت

لذّتی مستانه می برد از بسی کشتار خلق              آن سیه مست تبه خو ، عامل کشتار رفت

نفت کشور را به یغما داد و قدرت را خرید                  آبرو بفروخت وینک خوار و بی مقدار رفت

کرد جاری سیل خون از بی گناهان دلیر                    عاقبت در کام این سیل خروشان خوار رفت

مدّت چل سال و افزون کوس قدرت می نواخت           دیدی آخر آن تهی مغزِ سبک رفتار رفت

کرّ و فرّی داشت در پیکار با آزادگان                           لیک با ننگ شکست از عرصه ی پیکار رفت

یک جهان زر داد و با اصرار دوزخ را خرید                      در پی فحشا برون از پرده ی اسرار رفت

کشت از اولاد وطن چندین هزارازمردوزن                    لاجرم از هرکران با لعنت بسیـــار رفت

بود سالار سپاهی از خدا برگشتگـــــان                    راست در قعر جهنم آن سپه سالار رفت

ننگ بار آورد ولعنت در تواریخ عـــــرب                        رهبری گم کرده ره بودوبه ننگ وعاررفت

هرکه بامردم ستیزدخون خودریزد ادیب                      عاقبت گویندشکرحق که آن خونخواررفت

 

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران