فراخوان برای ساماندهی

”كميته نجات ملی از شرايط بحران

 

با سقوط شهر تكريت، ميتوان گفت كه مرحله اصلی جنگ در عراق پايان گرفت و رژيم وحشت‌آفرين و متجاوز و سلطه‌گر صدام حسين سرانجام، با بهای سنگينی كه مردم عراق پرداختند، از ميان برداشته شد. امروز، در بخش‌های مختلفی از عراق كه نزديك سه دهه بازيچه قدرت‌طلبی صدام و حزب بعث بوده‌اند و با سخت‌ترين شرايط دست‌وپنجه نرم مي‌كرده‌اند، و امروز در ميان آتش و خون و غارت روزگاری دردناك را مي‌گذرانند، اکنون در انتظارند تا نيروهای مهاجم آمريكا و انگلستان، امنيتشان را در شهرها و روستاهای ويران شده تأمين كنند و امكاناتی را برای ادامه زيست و نجات زخميان و خدمات ضروری ديگر در اختيارشان قرار دهند و برای فردايشان تصميم بگيرند. آشفتگی شديد اوضاع در سراسر عراق، حتی در شهرهايی چون نجف و كربلا كه مراكز عمده شيعيان است، چنانست كه به سختی مي‌توان از نقش مردم عراق در تعيين سرنوشت خود سخن گفت. به نظر نمي‌رسد كه جريانهای مخالف رژيم صدام، حتی در مرحله حساس و دردناك كنوني، بتوانند به توافقی مؤثر دست يابند و قادر باشند تا دولت موقت توانايی را تشكيل دهند. هنوز همه چيز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، ولی آنچه محقق مي‌باشد اين است كه بر اثر استقرار يك رژيم سلطه‌گر سفّاك در طول سه دهه در آن سرزمين كه جز وحشت و ترور و به بند كشيدن آزادی هيچ چيز ديگر را برای مردم عراق به ارمغان نياورد، امروز سرزمين عراق به اشغال نيروهای نظامی دو قدرت بزرگی درآمده كه احتمالا" برای سراسر منطقه نقشه‌های ويژه‌ای را طراحی كرده‌اند و برآنند تا دست به تغييراتی كلان بزنند، تغييراتی كه مي‌تواند بر ميهن ما نيز بشدت تاثيرگذار باشد. از اينرو جبهه ملی ايران وظيفه ميهنی خود ميداند تا از تمامی نيروهايی كه منافع ملی را باور دارند و حفظ استقلال و يكپارچگی ايران و استقرار حاكميت ملی را مهمترين هدفها در شرايط كنونی منطقه بشمار مي‌آورند، بخواهد تا برای سامان دادن يك ”كميته نجات ملی از شرايط بحران“ اعلام آمادگی كنند. باشد كه بتوانيم ميهنمان را از غلتيدن در ورحله‌ای فاجعه‌آميز بركنار داريم.

                                                        جبهه ملی ايران

                                                        26 فروردين 1382