جبهه ملي ايران مصيبت وارده را به قربانيان زمين لرزه بم تسليت مي گويد

 

هم ميهنان عزيز،

 حادثه غم انگيز زمين لرزه در شهرستان بم و کشته و زخمي شدن هزاران تن از هم ميهنان سخت کوش آن ديار را به همه خانواده هاي داغدار و همه ملت ايران تسليت مي گوييم. ما شک نداريم که، چون گذشته، همه ايرانيان با احساس مسئوليت ملي به ياري هم ميهنان بلازده خود خواهند شتافت.

 

جبهه ملي ايران وظيفه خود مي داند تا از همه هم ميهنان ارجمند خود درخواست کند که با تهيه و فرستادن لوازم مورد نياز، هديه خون و جمع آوري کمکهاي نقدي و جنسي، يکبار ديگر صحنه پرشکوهي از همدلي و همبستگي ملي را در برابر جهانيان به نمايش گذارند.

 

جبهه ملي ايران از همه هم ميهنان داخل و خارج کشور مي خواهد که با شکل دادن ستادهاي کمک رساني مردمي، موجبات تسلي خاطر بلا رسيدگان را فراهم آورند. ما نيز بر آنيم تا هرچه سريعتر با معرفي يک هيئت امنا و يک شماره حساب بانکي، موجبات جمع آوري امکانات مالي براي کمک به بازسازي منطقه زمين لرزه زده را فراهم آوريم.

 

                                                                             جبهه ملي ايران