بازگشت به صفحه اول

 

 
 

کتاب

آذربايجان واقعی کجاست؟

تاريخ و زبان آذری کدام است؟

نوشته : احمد خلیل الله مقدم

978-3-00-025137-5 :ISBN شابک

از دهم مرداد ماه 1387
 
برابر 31 ژوييه 2008
 
در کتابفروشی ها در دسترس علاقه مندان

احمد خلیل الله مقدم در سال1307 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. در آن زمان که متفقین ایران را اشغال کرده بودند، در اثر تمایلات سیاسی، مخالفت با سلطه ی بیگانگان در نهادش جای گرفت. از سال 1327 خورشیدی بنابر باورهای ملی گرایانه و آزادی خواهانه ی خود در لوای جبهه ی ملی وارد مبارزات سیاسی شد. پس از کودتای 28 مرداد به تلاش های سیاسی زیرزمینی روی آورد و تا زمان انقلاب 57 شش بار زندانی شد. با انتشار نخستین کتاب هایش «تمدن سیاه» و «فساد مدرن » در سال های 1350 و 1352 به نقد مدرنیته ی تصنعی و وارداتی پرداخت. سپس با انتشار رساله های طنزآمیز «زنگ انشا»، «کابینه ی وحوش»، «محاکمه ی شیطان» و «طنز چیست» نظام سیاسی و فرهنگی حاکم را به نقد کشاند. درسالهای 1356 و 1357 کتاب های «برای آگاهی نسل جوان»، «حادثه ی 9 اسفند1331»، «پژوهشی در کودتای 28 مرداد» و «تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران» را منتشر کرد. «تاریخ جامع ملی شدن نفت» و «تاریخ مستند ایران و جهان» حاصل پنجاه سال تحقیقات تاریخی وی میباشند. به ویژه در خصوص جنبش ملی شدن صنعت نفت تحقیقات احمد خلیل الله مقدم از اهمیت به سزایی برخوردار است. وی با ظرافت و دقت عمل بسیار و به دور از داوری، حقایق مستند تاریخی را در اختیار خوانندگان خود قرار می دهد.

کتاب پیش روی قبل از هر چیز تحقیقی است مستند درباره ی تاریخ آذربایجان. در روزهایی که موضوع «ملیت ها» و «قومیت ها» افکار عمومی و نگرانی بخش وسیعی از جامعه ی ایران را به خود متوجه ساخته، نویسنده با مراجعه به ریشه های فرهنگی، به زبان و به حدود اقلیمی آذربایجان درمراحل مختلف تاریخی و چگونگی رشد و توسعه ی آذربایجان تصویری ملموس و قابل درک به خواننده داده و وی را در مواجهه با موضوع «قومیت ها» یاری می بخشد.

آدرس ای ميل جهت سفارش کتاب:
kh.mogh@yahoo.de

بهاء ارسال کتاب با هزينه پست: در آلمان جمعا 9 يورو.
به آسيا، اروپا، آمريکا با پست زمينی: 9 يورو بعلاوه 4/5 يورو

و با پست هوايی: به اروپا بعلاوه 7 يورو و به آسيا، آمريکا بعلاوه 11 يورو
 

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ليست کتاب ها