بازگشت به صفحه اول

 

سه کتاب از م. سحر انتشار یافت

۱ـ داوری یا عریضةالنساء (اندر باب بی شوهری در ایران)

 این کتاب ، منظومه ای ست طنزآمیز و بلند ( یک مثنوی 235 صفحه ای) در زمینهء نقد سیاسی و فرهنگی و فکری و اجتماعی ایران معاصر.

 در مقدمه این کتاب می خوانیم :

« ...  بی هیچ غرور کاذب یا تواضع مصنوعی ، صادقانه می گویم که در این منظومه ، فرهنگ ایران و زبان شعر فارسی به سخن درآمده است تا گوشه ای از آنچه را که بر ملت ایران و نسلهای سوخته و ارزش های برباد شدهء این کشور رفته است ، بازگو کند و برستمی که بر ایران و ایرانیان  می رود، شهادت دهد !».

این کتاب به  طرح ها و تلخنگاری های  نقاش و گرافیست نامدار ایرانی ساکن پاریس ، «خاور» تزیین ومصور شده  است.

 

۲ـ گفتمان الرجال

این کتاب منظومه ای ست  طنز آمیز شامل دوبیتی های بهم پیوسته از زبان گروه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی گوناگون ، در نقد مسائل سیاسی و فرهنگی  جامعه معاصر ایران.

 این کتاب نیز با طرح های «خاور» مصور شده است.

 

٣ـ قصهء ما راسته

منظومه ای ست بلند که  در اوزان هجایی و فولکلوریک  و به تأثیراز زبان و فرم متل ها و ترانه های محلی و مردمی فارسی سروده شد است.

این منظومه به تاریخ زبان فارسی و کارکرد این زبان در قوام ملی و هویت فرهنگی و تاریخی  ایرانیان می پردازد و به طنز خاص خود،  برخی از داوری های سیاسی و غیر منصافانهء رایج در بارهء زبان فارسی را نقد می کند و با زبانی صمیمانه  و شوخ،  به برخی گفتارهای مرسوم ، پیرامون میراث فرهنگی ایران زمین  خرده می گیرد.

هر سه کتاب از سوی «انتشارات پیام» منتشر شده اند

و علاقمندان می توانند به نشانی های الکترونیک  زیر

از طریق ناشر یا سراینده این کتاب ها را تهیه کنند:

م.سحر(پاریس)

m.sahar@free.fr

mim.sahar@yahoo.com

ناشر (لوکزامبورگ و آلمان)

payam.bayan@yahoo.de

 
   
  بازگشت به صفحه اول

ليست کتاب ها