بازگشت به صفحه اول  
 
 

دكتر شمس الدين امير علائي

شمس الدين اميرعلائي در سال ۱۲۷۹ در تهران متولد شد  .پس از پايان تحصيلات مقدماتي به اروپا اعزام شد و با اخذ درجة ليسانس حقوق به ايران بازگشت و در وزارت دادگستري به كار مشغول شد و در اين سمت چنان صادقانه و شجاعانه با افراد متنفذ مبارزه كرد كه عليرغم آنكه حكم انتظار از خدمت او صادر شد اما به صورت قهرمان مبارزه با فساد درآمد . او از اعضاي موسس حزب ايران بود وسپس به جبهه ملي پيوست و در دولت مصدق وزير اقتصاد ملي شده و با حفظ سمت استاندار خوزستان شد تا بر اجراي خلع يد نظارت كند و پس از پايان كار به جاي زاهدي وزير كشور شد .او در اين سمت هم افراد ناصالح و مخالف ملي شدن نفت را بركنار كرد و تلگرافهاي مربوط به انتخابات دورة نهم مجلس و دخالت هاي رضاخان به دستور او رمزگشائي شدند كه  به عنوان اسناد حقانيت ايران در دادگاه لاهه مورد استفاده قرار گرفتند.  اين اقدامات او سبب جنجال در وزارت كشور شد كه در نتيجه مصدق او را به وزارت دادگستري منتقل نمود و در آنجا هم چون او به توصيه‌هاي فراوان كاشاني و فرزندانش ترتيب اثر نمي داد و اين امر يكي از دلايل اختلاف مصدق و كاشاني شده بود ، مصدق به ناچار او را به سمت وزير مختار ايران در بلژيك منصوب تا فضاي كشور را آرام نمايد.پس از كودتا او از اين سمت استعفا داده و تا آخر عمر راه مصدق را در نهضت مقاوت ملي، جبهه ملي دوم و … ادامه داد و چند بار هم دستگير شد.در سال ۱۳۴۳ به اروپا رفت و موفق شد در سن بالاي ۶۰ سال دكتراي دولتي در علوم سياسي اخذ نمايد.

در آستانة انقلاب به جبهة ملي چهارم پيوست و سفير ايران در فرانسه شد و در سال ۱۳۵۹ به علت اختلاف با قطب زاده وزير خارجه وقت از كار بركنار شد و به تهران بازگشت و در سال ۱۳۷۳ در یک تصادف رانندگی به طرز شبهه برانگیزی در گذشت که با توجه به سخنرانی­ها و فعالیت­های سیاسی قبل وی هنوز هم برای بسیاری جای ابهام فراوان دارد.

 منبع : سرنوشت ياران دكتر مصدق / تاليف عبدالرضا هوشنگ مهدوي /نشر علم

به کوشش : حميد رضا مسيبيان

hamosaieb@yahoo.com

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به ياران مصدق