بازگشت به صفحه اول  
 
 

مهندس كاظم حسيبي

كاظم حسيبي در مهر ۱۲۸۵ در يزد به دنيا آمد .پس از پايان تحصيلات متوسطه با رتبة اول فارغ‌التحصيل مدرسة حقوق شد و به فرانسه اعزام شده و وارد مدرسة پلي تكنيك فرانسه شد.(در فرانسه فارغ التحصيل شدن از پلي تكنيك از بزرگترين افتخارات است تا جائيكه از هر ۱۰۰۰ نفر ۳۰ نفر هم پذيرفته نمي‌شوند و فارغ التحصيل اين مدرسه دكتر مهندس در كلية رشته هاي فني بوده و مي‌تواند مهندس راه و ساختمان ،مهندس برق و الكترونيك و مهندس مكانيك شود)او در اين مدرسه همگروه كساني چون مهندس زيرك زاده و سرتيپ رياحي بود و در سال ۱۳۱۸ به ايران بازگشت و به تدريس در دانشگاه پرداخته  و به عضويت حزب ايران درآمد.در اواخر مجلس پانزدهم كه مجلسيان تلاش مي‌كردند هر چه زودتر لايحة قرارداد را به تصويب برسانند اسناد و مدارك قاطع و گوياي حسيبي موجب متوقف شدن كار قبل از خاتمة مجلس شد .با تشكيل جبهة ملي به پيشنهاد دكتر مصدق او به عضويت هيات موسس درآمد و جزو وفادارترين ياران مصدق شد و در سراسر دوران زمامداري مصدق مشاور نفتي او بود  و نظريات ارزشمندي ابراز مي‌نمود.

مهندس حسيبي بعد از كودتا مدتي مخفي بود و از همان مخفيگاه هم نطق يكي از نمايندگان مخالف دربارة كنسرسيوم نفت را تهيه كرد و در فروردين ۱۳۴۴ با وساطت حشمت الدوله والاتبار آزاد شد ولي كاري به او داده نشده و از تدريس هم محروم شد .حسيبي در جبهه ملي دوم هم شركت داشت و در سال ۱۳۵۷ به عضويت هيات اجرائي موقت جبهة ملي چهارم انتخاب شدو از طرفداران انقلاب بود.در خرداد ۱۳۵۸ هم به رياست شوراي مركزي جبهة ملي انتخاب شده و از جانب مهندس بازرگان مامور تسويه حساب با كنسرسيوم نفت شده و به لندن رفت و با رد ادعاي آنان به كشور بازگشت.مهندس حسيبي در سال ۱۳۶۹ در تهران درگذشت.

منابع : سرنوشت ياران دكتر مصدق / تاليف عبدالرضا هوشنگ مهدوي /نشر علم و ...

به کوشش : حميد رضا مسيبيان

hamosaieb@yahoo.com

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به ياران مصدق