بازگشت به صفحه اول  
 
 

مهندس احمد رضوی

احمد رضوي در ۱۲۸۵ در كرمان متولد شد.پس از تحصيلات مقدماتي به خارج از كشور رفته و با اخذ درجة مهندسي از فرانسه به كشور بازگشت و با سمت دانشياري به تدريس در دانشكدة فني دانشگاه تهران پرداخت و ضمنا رياست كارخانه‌هاي متعددي را هم بر عهده گرفت.او تنها يك بار در نخستين جلسة هيات موسس حزب توده شركت كرد  ولي بعد به حزب ايران پيوست و در مجلس پانزدهم توسط حزب دموكرات قوام به مجلس راه يافت و در سال ۱۳۱۷ طي نطق جنجالي و پر سر و صدائي به شدت از وضع فساد ارتش و اوضاع نابسامان كشور انتقاد كرد.تا جائيكه ساعد نخست وزير وقت گفته بود :« تاثير نطق پر مغز مهندس رضوي براي كشور از يك صد هزار قشون بيشتر بود»

مهندس رضوي در سال ۱۳۲۸ به جبهة ملي پيوست و در زمرة همكاران مصدق قرار گرفت و بعد هم به نمايندگي مجلس و سمت نايب رئيس مجلس رسيده و قاطعانه از دولت حمايت مي‌كرد و به خصوص با توجه به عدم حضور كاشاني در مجلس در اكثر اوقات او رياست مجلس را بر عهده داشت و بعدها هم در حمايت از مصدق استعفا داد.

مهندس رضوي ۲۸ مرداد همراه مصدق بود و پس از تسليم خود به مقامات نظامي بازهم بر افتخار آميز بودن خدمات او در كنار پيشواي سياسي و پدر روحانيش «مصدق» تاكيد كرد  و به زندان محكوم شد. گرچه بعدا با عفو شاه آزاد شد اما كرسي استادي دانشگاه را از او گرفتند كه به شدت در مضيقة مالي قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۳۵۰ در اثر تصادف رانندگي در بلژيك درگذشت.

منابع : سرنوشت ياران دكتر مصدق / تاليف عبدالرضا هوشنگ مهدوي /نشر علم

به کوشش : حميد رضا مسيبيان

hamosaieb@yahoo.com

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به ياران مصدق