پرسه در خیابان‌های کودتا / داستان چهارشنبه سیاه (+فیلم)

دوربین عصر ایران به خیابان های تهران رفته و مسیرهایی که کودتاچیان در ۲۸ مرداد ۳۲ طی کرده و جاهایی که رفته اند را تصویر برداری کرده است.

عصر ایران – ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یک نقطه عطف در تاریخ معاصر ایران به حساب می آید؛ یک نقطه سیاه و شاید سیاه ترین نقطه.

در آن چهارشنبه گرم تابستانی دولت ملی دکتر محمد مصدق با عربده‌های عوامل شعبان جعفری و ملکه اعتضادی سقوط کرد و بهت و حیرت جامعه را فرا گرفت و محمد رضا شاه پهلوی که کار را تمام شده پنداشته و رفته بود، بازگشت و دوره ۲۵ ساله پس از آن مسیر دیگری پیش روی جامعه قرار داد.

«عصر ایران» در شصت و سومین سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در قالب «مکان – رویداد» به روایت این ماجرا پرداخته است…

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.