جامعه مدنی

روز سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با در دست گرفتن چندین پلاکارد و سردادن شعار حمایت و همبستگی خود را با کارگران زحمتکش و مظلوم هفته تپه اعلام کردند

اقتصاد

ادعای مدیر بخش خصوصی در مورد سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی مالکان هفت تپه، دروغی بیش نیست زیرا همه این کارخانه ها فقط روی کاغذ طرح ریزی شدند و بعضا پی کنی در حد فندانسیون دارند و از هزار هکتار باغ انگور امید فقط ده هکتار اجرا شده و مابقی در حد حرف مانده است

حقوق بشر

روز سه‌شنبه، جلسه رسیدگی به اتهامات محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در حال سپری کردن محکومیت سه ساله خود در زندان اراک به سر می‌برد، در خصوص پرونده‌ای جدید در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند برگزار شد. آقای نجفی در تاریخ ۲۱ مهرماه به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شازند احضار و به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” تفهیم اتهام شده بود

زنان

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر امروز گوشه‌ای از ورزشگاه را به بانوان اختصاص داده ایم که مبادا فدراسیون فوتبال تعلیق نشود فردا می‌گویند زن و مرد باید در کنار هم فوتبال تماشا کنند؛ حتما بعدا اظهار می‌دارند که زنان بدون حجاب باید در استادیوم حضور یابند

فرهنگیان و دانشگاهیان

روز سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با در دست گرفتن چندین پلاکارد و سردادن شعار حمایت و همبستگی خود را با کارگران زحمتکش و مظلوم هفته تپه اعلام کردند

کار - کارگر

از قرار معلوم، این کارگران با سپردن وثیقه (فیش‌های حقوقی خود) آزاد شدند. هنوز از وضعیت ۵ کارگر  بازداشتی دیگر به همراه یک خبرنگار، اطلاعی در دست نیست

محیط زیست

براساس آمار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در ۱۰ سال گذشته وسعت جنگل‌های ایران با کاهشی ۱۴ هزارهکتاری مواجه بوده و از بین رفتن آن ها سالانه بیش از یک هزار میلیارد ‌تومان به ایران خسارت وارد کرده است

فرهنگ، هنر و فنآوری

بهمن اززمره مبارزان قدیمی وپاکباخته‌ای بود که نسبت به فرهنگ جامعه حساس بود، به ضرورت کارفرهنگی نیک واقف بودومبارزه سیاسی رابه درستی با فعالیت‌های فرهنگی وحقوق بشری درآمیخته بود. اوشخصیتی چند وجهی داشت. روابط وسیع وگسترده‌ای با طیف متنوع کنشگران جامعه سیاسی ومدنی، اعم ازایرانی تاخارجی، برقرارکرده بود. مبارزی بود نوآورودائم درجنب وجوش. سکون رابرنمی تابید

دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها

بنیادگرایان تحمل شادی مردم را ندارند