گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن

پنجشنبه, 17ام اسفند, 1391
اندازه قلم متن

logosazemanha

جنبش زنان در ایران با وجود سرکوب همه جانبه حکومت جمهوری اسلامی بصورت پیگیر در حال گسترش است و این گسترش را میتوان در همه ابعاد سیاسی، حقوقی و فرهنگی آن به وضوح دید. نگاهی گذرا به حضور موثر زنان در همه عرصه های اجتماعی نشان میدهد که اقدامات سرکوبگرانه حکومت اسلامی برای محدود کردن حضور اجتماعی زنان به حصر خانگی و محدود کردن فعالیت آنها به بارداری، بچه داری و خانه داری با شکست مفتضحانه ای روبرو شده است.

حضور ۶۰ در صدی زنان در دانشگاهها و مجامع علمی، گسترش تعداد زنان شاغل در بازار کار و کار آفرینی و شرکت فعال آنها در کوشش های هنری و فرهنگی رژیم مرتجع و عقب گرای اسلامی را به وحشت انداخته و باعث شده که به پندار خود با لایحه ها و قوانین ارتجاعی برای محدودیت زنان از مسافرت به خارج و اخذ گذرنامه، ایجاد محدودیت برای تحصیل از طریق سهمیه ای کردن جنسیتی تحصیل در دانشگاهها (ممنوعیت ورود دختران دانشجو به ۷۷ رشته دانشگاهی که «مردانه» تلقی می شوند) و اعمال اقداماتی همچون تفکیک جنسیتی در همه سطوح جامعه جلو ورود زنان به عرصه اجتماع را بگیرد.

جنبش زنان به مثابه بدنه قدرتمند جامعه مدنی ایران توانسته است با دست زدن به ابتکارات گوناگون (مثال مشخص آن خنثی کردن اقدامات حکومت در توسعه حجاب اسلامی است) همه تلاش های حکومت را برای تحکیم زن ستیزی در اجتماع با شکست مواجه سازد.

این جنبش توانسته است در مقابل سرکوب همه جانبه حکومت مبارزه را از اعتراضات و تظاهرات خیابانی به اشکال کم هزینه تر تغییر دهد و آنرا بصورت آگاهی اجتماعی به زیر پوست جامعه منتقل کند. جنبش زنان ایران به تجربه درک کرده است که مبارزه اش یک مبارزه فرهنگی است و برابری حقوقی زنان و مردان فقط با مطالبه آزادی پوشش، مسافرت و یا تحصیل محقق نمیشود. این مهم با بردن آگاهی بین تمام زنان از اقشار مختلف بویژه زنان زحمتکش کشور که بخش مهمی از نان آوران جامعه را در این اوضاع اسفناک اقتصادی تشکیل میدهند، میسر میگردد.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور روز جهانی زن را به زنان ایران تبریک گفته مجددا و موکدا اعلام میدارد که قاطعانه مدافع برابری حقوق زن و مرد میباشد. برای ما محرز است که بدون آزادی زنان از اسارت جامعه مرد سالار، دموکراسی، حاکمیت ملی و استقلال در ایران تحقق نخواهد یافت.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۱۷ اسفند ۱۳۹۱ برابر هفتم مارس ۲۰۱۳
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.