درباره ما

تارنمای ملیون ایران

«تارنمای ملیون ایران» درمهرماه ۱۳۸۰ به منظور انعکاس افکار ملیون ایران کار خود را آغاز نمود. هدف بنیان گذاران این سایت از همان ابتدا تقویت اقداماتی بود که در خارج از کشورجهت اتحاد و متشکل شدن گروه ها و سازمان های ملی و پیوستن و متحد شدن آنها در یک سازمان واحد صورت میگرفت.

برای اعضاء هیات تحریریه مهم این بود که دیدگاهها و نظرات موجود در طیف گسترده ملیون در یکجا متمرکز و منعکس شود تا بسترِ فکری لازم برای ایجاد یک سازمان مدرن را فراهم نماید. شرطِ کار این بود که تارنما درعین حفظ استقلال خود را در برابر گروهها، سازمان ها یا گرایشات موجود در نهضت ملی و حتی در میان دیگر گروههای جمهوریخواه و سکولار آن نظراتی را انتشار دهد که مسائل را در چهارچوب منافع ملی می بینند و اتحاد ملی برای استقرار یک حکومت ملی برای حلِ اساسی مشکلات جامعه را مد نظر دارند. طی این مدت تا حدود زیادی اتحاد مورد نظر در یک تشکیلات عملی گردید که نتیجه آن اکنون به شکل سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور مشهود است.

سیاست تارنمای ملیون ایران در مورد فرم و محتوای مطالبی که انتشار میدهد تغییر نکرده است. هنوز هم تارنمای ملیون ایران محلی است مطمئن برای تبادل نظر، بحث و اطلاع رسانی برای سازمانها و احزاب ملی تا بتوانند اعلامیه ها، بیانیه ها و دیدگاههای خود را به اطلاع هواداران خود و دیگر یاران مصدقی در سرتاسر جهان برسانند.

برای مثال انتخاب مقالاتی که در ستون دیدگاهها انتشار می یابد همچنان این هدف را دنبال میکند که به خرد جمعی واعتلای فرهنگ سیاسی کمک نماید.

نقطه ثقل ها را همچنان مبارزه برای جدائی دین از حکومت و استقرار یک دموکراسی پارلمانی و پایدار تشکیل میدهد. کم کم این بینش دارد جا می افتد که بدون یک تفاهم گسترده ملی بر سر اهداف بالا تغییری بسوی دمکراسی و مردم سالاری صورت نخواهد گرفت. کوشش دست اندرکاران سایت ملیون در آینده نیز بر این خواهد بود که سطح برخورد های نظری را دائما بالا برده و برای حفظ سلامت بحث و افکار و آرا مختلف (که نباید الزاما نظر هیات تحریریه باشد) از انتشار مقالاتی که حاوی برخوردهای توهین آمیز شخصی یا اتهام زنی میباشند اکیدا خودداری شود.

نقطه ثقل مهم دیگر تقویت جامعه مدنی ایران از طریق انعکاس گزارش فعالیت های حقوق بشری، مبارزات سندیکائی کارگران، مبارزات دانشجوئی، زنان و معلمان میباشد. ما براین عقیده ایم که دفاع از حقوق شهروندی کلیه هموطنان سوای عقاید و نظرات و افکاری که از طرف فعالان جامعه مدنی میشود باید یکی از ستونهای اصلی این سایت را تشکیل دهد.

ما در ضمن کوشش برای آشنا نمودن نسلهای جدید با تاریخ شش دهه گذشته مبارزات نهضت ملی از طریق نشر تحلیلهای تاریخی، انتشار صوت و تصاویر در مورد شخصیتهای مبارز نهضت ملی و معرفی کتبی که در مورد گذشته این نهضت منتشر شده، وظیفه داریم پا بپای نسل جدید امکانات دنیای مجازی را که در روند فکر و اندیشه خیلی هم واقعی است، مدِ نظر داشته باشیم. تغییر شکل و شمایل این سایت قدمی است دراین جهت. چرا که با افزوده شدن بر تعداد بازدید کنندگان از سایت ملیون ایران به این یقین رسیده ایم که کار ما با استقبال جوانان نیز روبرو شده است.

بر این امر تاکید داریم که مطالب و نظراتی که انتشار مییابند لزوما نظر هیات تحریریه را منعکس نمیکنند و این تارنما هیچگونه مسئولیتی برای مطالب انتشار یافته را به عهده نمیگیرد. برای تماس با هیات تحریریه با آقای دکتر همایون مهمنش به عنوان سخنگوی تارنمای ملیون ایران تماس بگیرید.

info@melliun.org
۰۰۴۹۱۷۲۸۴۲۲۷۸۳
۱۰ فروردین ۱۳۹۱

توضیحات هیات تحریریه

سایت ملیون ایران اخبار و نظرات گوناگونی را در ستونهای مختلف خود انتشار میدهد. در این ستونها بویژه ستون دیدگاهها مطالب افرادی انتشار می یابد که نظراتی در مورد مسائل جامعه ایران ارائه میدهند. همانطور که در بالا نیز آمده است: “کوشش دست اندرکاران سایت ملیون در آینده نیز بر این خواهد بود که سطح برخورد های نظری را دائما بالا برده و برای حفظ سلامت بحث و افکار و آرا مختلف (که نباید الزاما نظر هیات تحریریه باشد) از انتشار مقالاتی که حاوی برخوردهای توهین آمیز شخصی یا اتهام زنی میباشند اکیدا خودداری شود.” جنسیت، قومیت و باورهای مذهبی نویسندگان در انتشار مطالب ایشان نقشی ندارد. مهمترین جنبه، کیفیت نظرات و انتقادات میباشد.

همانطور که نوشتیم انتشار مطالب بویژه در ستون دیدگاهها به هیچ وجه به معنی قبول نظرات نویسنده یا نوشته نیست. ما چه بسا مطالبی را انتشار میدهیم که از افراد و طیف های دیگر سیاسی و حاوی انتقاداتی اساسی به ملیون هستند، زیرا معتقدیم که از این طریق میتوانیم ایرادات کارمان را بیابیم و به مبارزات خود ارتقاء و تعالی بخشیم.

هیات تحریریه سایت ملیون ایران
سوم آذر ۱۳۹۳ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴